Kontakt

Bractwo Mundurowe RP

KRS 0000846902

Biuro Zarządu

Monte Cassino 16/4, 70-466 Szczecin

Prezes Zarządu

Marian Szłapa
✉ prezes@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 698 642 878

Wiceprezes Zarządu

Danuta Leszczyńska
✉ wiceprezes1@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 728 330 309

Sprawy organizacyjne. Nadzór nad pełnomocnikami i bezpośredni kontakt z członkami.

Wiceprezes Zarządu

Marek Garbatowski
✉ wiceprezes2@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 668 973 628

Koordynator ds. kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi związkami i organizacjami.

Wiceprezes Zarządu

Robert Piętka
✉ wiceprezes3@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 792601160

Koordynuje sprawy organizacyjne BM RP.

Skarbnik

Izabela Pawlak
✉ skarbnik@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 604 618 261

Nadzór nad kwestiami finansowymi. Kontakt z inwestorami i organizacjami sponsorskimi.

Członek Zarządu

Zbigniew Hadaś
✉ zbyszek@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 883 204 261

Kontakt z organizacjami zewnętrznymi. Sprawy organizacyjne. Nadzór nad dokumentacją organizacyjną Bractwa.

Komisja Rewizyjna

Grażyna Stec
✉ grazyna@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 668 973 642

Mariusz Kosmaty
✉ mariusz@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 609 666 275

Kontakty z oragnizacjami mundurowymi na terenie poł. Polski

Romuald Chlaszczak
✉ romuald@bractwomundurowerp.pl

Członek Komisji Rewizyjnej. Współpraca z organizacjami mundurowymi

Rzeczniczka prasowa Bractwa Mundurowego, Redaktorka naczelna portalu BM RP

Sylwia Rapicka, ☎ 501 30 20 19,
✉ rzecznik@bractwomundurowerp.pl,

✉ redakcja@bractwomundurowerp.pl

Kontakt z mediami, redakcja strony BM RP, korekta nadsyłanych tekstów do publikacji.

Koordynatorka zespołu naukowego

Sylwia Rapicka
✉ redakcja@bractwomundurowerp.pl

Koordynatorka zespołu naukowego. Współpraca z ośrodkami akademickimi i uczelniami wyższymi.

Koordynator do spraw WOP/Straży Graniczej:

Zbigniew Hadaś

zbyszek@bractwomundurowerp.pl

KONTA BANKOWE BRACTWA MUNDUROWEGO RP: rachunek bieżący z tytułu składek członkowskich i darowizn.

75 1140 2004 0000 3702 8416 6863 mBank.

rachunek pomocniczy: odpisy podatkowe-1,5% dla organizacji pożytku publicznego.

86 1140 2004 0000 3102 8417 9472 mBank.