Kontakt

Bractwo Mundurowe RP

KRS 0000846902

Biuro Zarządu

70-316 Szczecin, ul. Bolesława Krzywoustego 25/3A

Prezes Zarządu

Marian Szłapa
✉ prezes@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 668 973 572

Wiceprezes Zarządu

Danuta Leszczyńska
✉ wiceprezes1@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 668 973 570

Sprawy organizacyjne. Nadzór nad pełnomocnikami i bezpośredni kontakt z członkami.

Wiceprezes Zarządu

Marek Garbatowski
✉ wiceprezes2@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 668 973 628

Koordynator ds. kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi związkami i organizacjami.

Wiceprezes Zarządu

Robert Piętka
✉ robert@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 792601160

Koordynuje sprawy organizacyjne BM RP.

Skarbnik

Jacek Kościelski
✉ skarbnik@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 668 973 612

Nadzór nad kwestiami finansowymi. Kontakt z inwestorami i organizacjami sponsorskimi.

Członek Zarządu

Zbigniew Hadaś
✉ zbyszek@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 883 204 261

Kontakt z organizacjami zewnętrznymi. Sprawy organizacyjne. Nadzór nad dokumentacją organizacyjną Bractwa.

Komisja Rewizyjna

Grażyna Stec
✉ grazyna@bractwomundurowerp.pl
☎ +48 668 973 642

Kieruje pracami Komisji Rewizyjnej. Pełnomocnik na terenie woj. mazowieckiego.

Elżbieta Kacberska
✉ ela@bractwomundurowerp.pl

Członek Komisji Rewizyjnej. Współpraca z organizacjami zrzeszonymi w FSSM.

Rzeczniczka prasowa Bractwa Mundurowego

Sylwia Rapicka, ☎ 501 30 20 19,

✉ sylwia@bractwomundurowerp.pl
✉ rzecznik@bractwomundurowerp.pl, redakcja@bractwomundurowerp.pl

Konsultant do spraw prawnych: Adam Rapicki

✉ adam@bractwomundurowerp.pl

Koordynacja zespołem prawnym. Pełnomocnik na terenie woj. małopolskiego.

Koordynatorka zespołu naukowego

Sylwia Rapicka
✉ sylwia@bractwomundurowerp.pl

Koordynatorka zespołu naukowego. Współpraca z ośrodkami akademickimi i uczelniami wyższymi..

Koordynator do spraw WOP/Straży Graniczej:

Zbigniew Hadaś

zbyszek@bractwomundurowerp.pl

KONTA BANKOWE BRACTWA MUNDUROWEGO RP: rachunek bieżący z działalności gospodarczej, z tytułu składek członkowskich

76 1020 4795 0000 9202 0446 6561 PKO Bank Polski S.A.

rachunek pomocniczy: m.in. środki z akcji charytatywnych, płatności cyklicznych i darowizn.

21 1020 4795 0000 9602 0446 6579 PKO Bank Polski S.A.