Nasza misja

Przyjaciele, koleżanki i koledzy. Sympatycy Bractwa!

16 grudnia 2016 roku, politycy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Polski Razem, ignorując świadomie wszelkie standardy prawa krajowego i międzynarodowego, dopuścili się bezprawia legislacyjnego. Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy, służących Polsce w okresie transformacji ustrojowej, okradziono z wysłużonych emerytur i rent. Represjami objęte zostały wdowy i sieroty po zmarłych i poległych. Ten bezprecedensowy akt zbrodni parlamentarnej, został poprzedzony wielomiesięcznym atakiem propagandowo-medialnym, znieczulającym opinie publiczną. Moderatorami lansowanych przez prawicę rozwiązań byli czołowi politycy tzw. dobrej zmiany, m.in. była Premier – Beata Szydło, były Minister Spraw Wewnętrznych- Mariusz Błaszczak, podsekretarz Stanu w MSWiA – Jarosław Zieliński.

Adresaci quasi prawa, zostali poddani systemowej pogardzie i faktycznie pozbawieni konstytucyjnego prawa do wymiaru sprawiedliwości.

Dramatyczna sytuacja ekonomiczna, skutkowała brakiem możliwości realizowania zobowiązań finansowych i społeczną pauperyzacją całego środowiska. Wykorzystanie propagandy i aparatu represyjnego państwa i skierowanie go przeciwko żołnierzom i funkcjonariuszom, stojącym przez kilkadziesiąt lat na straży bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, było bezpośrednim powodem samobójstw i nagłych zgonów.

Przekonanie o konieczności podjęcia działań pomocowych, ale także prawnych w stosunku do sprawców legislacyjnego bezprawia, zadecydowało o utworzeniu „ Bractwa Mundurowego RP”. Organizacji która w perspektywie kilku lat, ma stanowić łącznik i pomost, chroniący byłych i aktualnie służących Polsce, przed bezprawiem i bezkarnością polityków.


Wśród członków założycieli organizacji są byli funkcjonariusze Policji, żołnierze i funkcjonariusze SG , byłego UOP i ABW.

Nasze cele:

  • Współpraca ze wszystkimi  środowiskami politycznymi i opiniotwórczymi, wspierającymi usunięcie z obiegu prawnego quasi ustawy represyjnej.
  • Zebranie środków i powołanie Fundacji, której celem będzie zebranie środków na budowę a następnie prowadzenie „ Domy Represjonowanego Weterana Mundurowego”.
  • Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i cywilnej osób inicjujących wprowadzenie wżycie tzw. ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016r.
  • Pociągnięcie do odpowiedzialności osób biorących bezpośredni udział w represjach w stosunku do byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, w tym z wymiaru sprawiedliwości i aparatu propagandowo-represyjnego państwa.
  • Zbudowanie „ wielopokoleniowego pomostu”, pomiędzy żołnierzami i funkcjonariuszami, służącym Polsce, bez względu na czas historyczny i światopogląd aktualnie rządzących.