Category Archives: Aktualności

Informacja bieżąca:

Wielu z Was ( niektórzy ironicznie, inni powiątpiewając) zadawało nam pytanie, o czym zawiadamialiście w stosunku do byłej Dyrektor ZER MSWiA. Zawiadamiałem w imieniu Stowarzyszenia Bractwo Mundurowe RP, naturalną tego konsekwencją było dzisiejsze przesłuchanie. Biorąc pod uwagę, że czynności są na początkowym etapie, nie będę wchodził w szczegóły. W ogólnym zarysie zawiadomiłem Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ochota w Warszawie, o… Read More »

Informacja ZER MSWiA.

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w imieniu Pani Magdaleny Bednarz Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informujemy, że na dedykowaną naszym klientom skrzynkę mailową: klient@zer.mswia.gov.pl można przesyłać także informacje dotyczące postępowań sądowych. Ponadto na wskazany adres mailowy mogą Państwo przesyłać również wnioski o wycofanie przez ZER MSWiA wniesionych środków zaskarżenia od korzystnych dla Państwa orzeczeń.… Read More »

Temat: analiza możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej w trybie art. 8a Ustawy zaopatrzeniowej przy zastosowaniu trybów art. 154 K.p.a. lub art. 155 K.p.a.

Po uzgodnieniu z naszymi partnerami, publikujemy Państwu opinię prawną opracowaną przez Zespół Prawny BM RP. Jest to efekt kilkumiesięcznej pracy Bractwa, który w efekcie spowodował akceptację tego rozwiązania przez MSWiA. Szczególne podziękowania należą się Przewodniczącej Zespołu Prawnego mec. Annie Oszczęda, całemu Zespołowi Prawnemu i tym członkom BM RP, którzy uczestniczyli aktywnie w spotkaniach i negocjacjach. Najistotniejsze jest jednak… Read More »

Pozytywne zakończenie konsultacji.

Możliwość zastosowania art. 154 K.p.a., art. 155 K.p.a. w związku z wydaniem ostatecznych oraz prawomocnych albo ostatecznych oraz nieprawomocnych decyzji odmownych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,… Read More »

List żony represjonowanego/…/

Nasza Redakcja, otrzymała prośbę pani Teresy Sucholewskiej, żony naszego represjonowanego kolegi Leszka, o opublikowanie listu adresowanego do naszego środowiska. Wielu z nas kojarzy panią Teresę, jako niezłomną aktywistkę w działaniach na rzecz niepełnosprawnych i praw kobiet. Widzieliśmy ją na wielu protestach, wspólnie z synem Andrzejem. Publikacja jest dla nas zaszczytem pani Tereso, zarówno biorąc pod uwagę pani autorytet… Read More »

Kilka argumentów do wykorzystania- „Odwracanie kota, ogonem do góry nogami”-opracowanie autorstwa Ireneusza Wojewody.

Dziękujemy Irku za aktywność i jak zawsze prosimy o więcej. Zapraszamy do lektury: Po wygraniu sprawy o policyjną emeryturę lub rentę, którą obniżono bezprawnie na podstawie ustawy represyjnej, emerytowany funkcjonariusz zostaje po raz drugi „ukarany” wysokim podatkiem z powodu kumulacji zaległego dochodu. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odmawia także wypłaty ustawowych odsetek od zaległych świadczeń uzasadniając to tym, że… Read More »

Katalog funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa – zapraszamy do lektury artykułu niezawodnego Irka Wojewody.

Na podstawie art. 52a pkt 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2023 r. poz. 102) do zadań Biura Lustracyjnego należy w szczególności przygotowywanie i publikowanie na podstawie dokumentów zgromadzonych w archiwum Instytutu Pamięci katalogów zawierających dane osobowe pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa… Read More »

Sztandar dla Grupy Rekonstrukcyjnej ” Granica”

Grupa Rekonstrukcji Historycznej ” Granica”, działa w środowisku weteranów formacji granicznych, przy Związku Emerytów i Rencistów SG Region Kołobrzeg.https://www.facebook.com/people/Grupa-Rekonstrukcji-Historycznej-Granica/100066477527697/ Reżim ” państwa pis”, pozbawił naszego środowiska honoru asysty w czasie ostatnich pożegnań. Wiecie wszyscy, że rekonstruktorzy z „ GRANICY”, perfekcyjnie umundurowani, od wielu lat jako jedyni asystowali w ostatniej drodze naszym koleżankom i kolegom na wieczną służbę. Grupa Rekonstrukcji  Historycznej ”Granica” odtwarza… Read More »

Kołobrzeg 2024-wizualizacja zmiany.

W styczniu 2024 roku, politycy zwycięskiej koalicji weszli do Ministerstw. Rozpoczęła się zmiana. Na ten czas czekaliśmy przez wiele lat. Czas przeplatany ciszą cmentarnych pożegnań naszych znajomych, przyjaciół i naszych osobistych dramatów. Czas próby. Ci z nas, którzy zaangażowali się w bezpośrednią walkę o prawdę i wspólną przyszłość wiedzieli, że żadna siła polityczna po ośmiu latach „smuty”, nie… Read More »

Podsumowanie czteroletniej kadencji- Bractwo od środka.

Minęły cztery trudne lata. Trudne zarówno dla Bractwa jak i dla ludzi koordynujących jego działania. Ale zacznijmy od początku a właściwie od końca. W dniu 13 kwietnia podsumowaliśmy tamten okres. W pewnym sensie spięliśmy klamrą tamte czterdzieści osiem miesięcy. Kołobrzeg był zarówno miejscem zamkniętego Sprawozdawczo-Wyborczego zebrania jak i nowym początkiem. Nowe otwarcie, to nie tylko wystąpienie Wiceministra Spraw… Read More »