Featured Article

Jeszcze o wyroku SN w sprawie o sygn. akt II USKP 120/22 16 marca 2023 r.

Kilka słów o autorce tekstu. Radca Prawny Anna Oszczęda / Kancelaria Prawna: A.Oszczęda-Ł.Sowa https://www.oszczeda.pl/, reprezentuje adresatów ustawy represyjnej, we wszystkich instancjach sądowych. Wielokrotnie wspomagała nas w indywidualnych konsultacjach https://www.oszczeda.pl/specjalizacje […] Przeprowadzamy kompleksowe postępowania przed wszelkimi organami oraz sądami w sprawach dotyczących decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom, którym bezprawnie obniżono emeryturę ustawą represyjną. Jako jedna z… Read More »

Featured Article

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Zapraszamy do lektury i relacji z posiedzenia, które odbyło się w Koszalinie, w dniu 18 marca 2023 roku, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Autorem informacji jest Prezes ZEiRSG Sławek Matusewicz. Oddajemy głos naszemu przyjacielowi, bardzo proszę: W dniu 18 marca 2023 r. w Koszalinie dzięki uprzejmości Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej… Read More »

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2023 o […]niekonstytucyjności ust. 3 artykułu 15c ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym[…] –

…i komentarz do niego, autorstwa członka Zespołu Prawnego BM RP, Ireneusza Wojewody. Zapraszam do lektury. W dniu 16 marca 2023 roku Sąd Najwyższy w wyroku sygn. akt II USKP 120/22 uznał za niekonstytucyjny ustęp 3 artykułu 15c ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…) i ich rodzin. Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i renty/artykuly/8681978,gremialne-obnizenie-emerytur-bylych-funkcjonariuszy-prl-jest-niekonstytucyjne.html Sąd Najwyższy uznał, że: „Bezwzględne „ścięcie” wszystkich emerytur byłych… Read More »

Zapraszamy do lektury artykułu w witrynie internetowej członka Zespołu Prawnego BM RP- adwokat Aleksandry Chołub.

Jeśli renta inwalidzka pozostaje w ścisłym związku ze służbą w Policji to przepis art. 22a nie ma zastosowania. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2022 r., sygn. akt III AUa 1064/21). Ubezpieczona przyjęta została na stanowisko wywiadowcy Wydziału B Służby Bezpieczeństwa KW MO w Bydgoszczy z dniem 16 października 1979 r. Po 1 sierpnia 1990… Read More »

Kruszenie betonu czyli zagadnienie prawne bez rozstrzygnięcia- autor: Ireneusz Wojewoda/ Zespół Prawny BM RP/.

Przedstawiam wyrok z uzasadnieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2023 roku, sygn. akt III AUa 979/22, który uchyla odmowną decyzję Dyrektora ZER MSWiA w sprawie ponownego ustalenia wysokości policyjnej emerytury bez uwzględnienia okresu służby uznanego za służbę na rzecz totalitarnego państwa. Jak się wydaje, gdyby decyzja była zgodna z prawem, to nie podlegałaby uchyleniu. Komentarz… Read More »

Dzień mężczyzny – 2023.

Najwspanialszym facetom ” w mundurach”, wszystkiego najlepszego. Abyście zawsze kochali i byli kochani. Moim braciom z Bractwa i wszystkim represjonowanym przez pispolskę ” mundurowym”, chwili odetchnienia i nadziei, że całe zło sie odmieni. Wszystkiego dobrego Panowie! Życzę tego w imieniu swoim i koleżanek z Bractwa MundurowegoRP. Wiceprezes BM RP-Danuta leszczyńska.

Jeśli renta inwalidzka pozostaje w ścisłym związku ze służbą w Policji to przepis art. 22a nie ma zastosowania.

Zapraszam do lektury tekstu naszej członkini Zespołu Prawnego BM RP, mec. Aleksandry Chołub, w którym to tekście omawia arcyważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. https://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/209-przepis-art-22a-nie-ma-zastosowania-do-sluzby-pelnionej-w-wolnej-polsce.html red.nacz. Sylwia Rapicka

WOŚP 2023/ BRACTWO MUNDUROWE

Jeszcze parę słów o tegorocznej WOŚP.Chcemy poinformować, że Honorowy Krzyż Bractwa, wylicytowała sp. z o.o. Cinkciarz.pl https://cinkciarz.pl/  Dziękujemy za udział w licytacji i wspólne działanie. ( dane zostały ujawnione po uzyskaniu zgody licytującego). Prezes Zarządu BM RP: Marian Szłapa Redakcja BM RP.

8 Marca- Bractwo Pamięta o Waszym Święcie!

Drogie Panie! Koleżanki naszej służby. Siostry w Bractwie. Jak co roku, z jednodniowym wyprzedzeniem w imieniu Zarządu ( brzydszej jego części), pragnę złożyć najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet 2023. Szczególny ukłon, uśmiech i piękne kwiaty, należą się naszym represjonowanym koleżankom. Odważnym i wspaniałym kobietom munduru i służby dla Polski. Wielkie ukłony dla pań ( żon, partnerek) które… Read More »

VICTORIA GRAŻYNKI STEC

Cóż za wiadomość. Budzę się i o 5.50 czytam esemesa. Jestem szczęśliwy! W dniu 6 marca 2023 roku, SSA w Gdańsku Grażyna Czyżak oddalila apelację Zeru(a) i przywrócila skradzioną emeryturę, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Bractwa. Od 1984 do 1990r. b. Biuro Ochrony Rządu. Po 1990 roku, były Urząd Ochrony Państwa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korzystny wyrok w Sądzie Okręgowym… Read More »