Koleżanki i Koledzy. Przyjaciele i Sympatycy Bractwa.

By | 29 października 2020

Bractwo Mundurowe RP to organizacja non profit, której celem jest wsparcie społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy a także członków ich rodzin. Priorytetem działań Stowarzyszenia jest bieżąca pomoc rzeczowa, ale także wsparcie informacyjne, instrumentalne i emocjonalne. Celem statutowym jest zebranie środków finansowych na wybudowanie i utrzymanie „Ośrodka Weterana Mundurowego”.

Bractwo Mundurowe, którego członkowie reprezentują wszystkie służby i formacje mundurowe powstało, jako reakcja na ustawy represyjne z 2009 i 2016 roku,  obniżające a w efekcie końcowym odbierające emerytury, renty i renty rodzinne naszym koleżankom, kolegom i wdowom po poległych i zmarłych żołnierzach  i funkcjonariuszach.

Tyle tytułem wprowadzenie i informacji o naszej organizacji. Szczegóły znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych: https://bractwomundurowerp.pl oraz naszym fanpage’a  https://www.facebook.com/BractwoMunduroweRP/

W tym roku, zainicjowaliśmy akcję charytatywną „ Serce 2020”. Adresatami  a zarazem beneficjentami tego działania, są najstarsi z nas. Żołnierze  i funkcjonariusze, którzy kończyli służbę na przełomie lat 80/90. Nie są „ mitycznymi ubekami” a ludźmi, którzy poświęcili swoje życie służbie Ojczyźnie. Takiej w jakiej się urodzili i jedynej jaką znali. Wielu z nich, szczególnie tych pozbawionych pomocy najbliższych, żyje w nędzy. Nawet symboliczna pomoc; nasza dobroć, nasza pamięć, upewni ich w tym, że nie zostali sami. Ponadto uważamy, że skuteczna organizacja akcji, w kontekście działań rządzących, będzie wzmocnieniem całego środowiska mundurowego w Polsce.

Akcja charytatywna „ Serce 2020”, zostanie przeprowadzona na dwóch poziomach. Pierwszy to zbiórka środków pieniężnych. Działanie to zostało rozpoczęte w dniu 27 października i przebiega pod adresem: https://pomagam.pl/bractwomundurowe.

Drugi panel, polegający na przeprowadzeniu aukcji internetowej zostanie uruchomiony w pierwszej połowie listopada 2020 w wybranej platformie aukcyjnej.

Uzyskane w ten sposób środki, zostaną wykorzystane w celu pomocy rzeczowej dla jak największej grupy osób, także wdów i sierot po zmarłych i poległych. Na etapie przygotowania koncepcji „ Serca 2020”, przeprowadziliśmy skuteczne rozmowy   z producentem a zarazem dystrybutorem ekologicznych wyrobów mięsnych https://paczkazrusiborza.pl/ Chcemy, aby najubożsi, zapomniani i pogardzeni przez państwo polskie, w okresie Świat i Nowego Roku, poczuli się ludźmi wyjątkowymi, bo przecież takimi są. Wszystkie organizacje i środowiska biorące udział lub wspomagające „ Serce 2020”, wezmą udział w tworzeniu „ list” osób, które otrzymają pomoc.

Zwróciliśmy się o pomoc i współpracę do wszystkich organizacji mundurowych w Polsce.

Prosimy o pomoc i pozytywną rekomendację w Waszych środowiskach. Jeżeli dysponujecie rzeczami, które mogłyby wesprzeć aukcję charytatywną, kontaktujcie się z nami. Jeżeli macie naturalne dotarcie do osób które mogłyby wesprzeć naszą akcję, namawiajcie do pomocy. Zareagujemy na każdą korespondencję mailową albo kontakt telefoniczny. Potrzebujemy siebie nawzajem. Pomagający i potrzebujący pomocy. Przetrwamy tylko razem.

Koordynatorem całości akcji charytatywnej jest Prezes Bractwa: Marian Szłapa TM: 48 668973572, adres do korespondencji: prezes@bractwomundurowerp.pl.

Pełnomocnikiem ds. kontaktu z organizacjami związkowymi jest Wiceprezes Bractwa Marek Garbatowski: TM 48 68973628,adres do korespondencji wiceprezes2@bractwomundurowerp.pl.

Pełnomocnikiem ds. kontaktu z organizacjami pozarządowymi i politycznymi jest Wiceprezes Bractwa: Danuta Leszczyńska TM 48 668973570 adres do korespondencji: wiceprezes1@bractwomundurowerp.pl.

Pełnomocnikiem ds. aukcji charytatywnej jest: Aneta Wybieralska: adres korespondencyjny: aneta@bractwomundurowerp.pl

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do stałej współpracy.

W imieniu Zarządu: Marian Szłapa- Prezes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.