Spotkanie z Ziutą Rutkowską, emerytowaną policjantką z Włocławka – Film

By | 4 września 2020

Art. 21 – Niedyskryminacja

(…) Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną(…)

Źródło: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Jaką faktyczną wartość dla Unii Europejskiej ma zakaz dyskryminacji?

Od czterech lat tworzymy tysiące postów i apeli. Adresujemy je do wszystkich możliwych instytucji krajowych i międzynarodowych. Jak jest efekt tych działań? Każdy z nas, musi samodzielnie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Jesteśmy grupą przyjaciół i ludzi całkowicie obcych, których łączy determinacja i przekonanie o słuszności naszych racji. Uważamy także, że nasze sprawy muszą zostać rozwiązane w naszym kraju.

Wielu z nas widziało „morze zła”, lecz spotkanie z Ziutą Rutkowską, emerytowaną policjantką z Włocławka, to prawdziwy wstrząs. Pamiętacie jeszcze o niej?

Będziemy przekonywać, ale przede wszystkim pomagać.

O wartości każdego z nas, świadczy empatia i umiejętność skutecznego działania. Bractwo Mundurowe powstało właśnie po to, aby upomnieć się o dyskryminowanych żołnierzy i funkcjonariuszy.

Poniżej nagranie z przyjęcia Deklaracji członkowskiej od naszej koleżanki, która pomimo tragizmu swojego losu, chce pomagać innym. Posłuchajcie, warto…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.