Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia: 30 maja 2023 roku.

By | 17 kwietnia 2023

Jak już wcześniej informowaliśmy, w dniu 30 maja 2023 roku, w Auli Głównej Wyższej Szkoły Technicznej przy ulicy Rolnej 43 w Katowicach, o godzinie 9.00, rozpocznie się Walne Zebranie Członków Bractwa.Konieczność zmiany Statutu organizacji, uregulowna w par 40 Statutu ( tekst jednolity z dnia 07-05-2022r) powoduje, że w WZC musi wziąść udział conajmniej połowa członków ( patrz art 40 statutu).

Zarząd BM RP, zwraca sie z prośbą o uzyskanie Pełnomocnictw od osób, które z przyczyn niezależnych od siebie ( w tym logistycznych- możliwość dojazdu do Katowic), nie wezmą osobistego udziału w Walnym.

W związku z powyższym, wprowadzam jednolity tekst Pełnomocnictwa. Poniżej udostępniam dokument w formacie doc. i pdf

W imieniu Zarządu: Prezes BM RP – Marian Szłapa. Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.