Dajmy nadzieję tym którzy jej potrzebują: Serce 2020.

By | 21 listopada 2020

Moi kochani.

Za miesiąc święta a później nowy rok 2021. Bez względu na wrażliwość religijną czy światopoglądową, marzymy o tym, aby był to czas radości i nadziei Trudno o uśmiech, kiedy przyszłość jest owiana mgłą strachu i niepewności. Kiedy jesteśmy samotni i znikąd nie widać szansy na zmianę losu. Wiedzą o tym doskonale represjonowani żołnierze i funkcjonariusze. Wdowy i sieroty, po zmarłych i poległych, siedzące w ciemności i czekające na promyk nadziei.  Także ci, którzy wspominają samobójcze śmierci swoich najbliższych, spowodowane nieludzkimi ustawami z 2009 i 2016 roku. Większość z nas nie ma środków finansowych. Los i przyszłość nie są pewne. Ale mamy serca i potrafimy ofiarować cząstkę naszej pozytywnej energii tym, którzy jej potrzebują.

Pomimo bólu i zwątpienia wierzymy, że przetrwamy noc. Aby tak się stało musimy być mocni psychicznie i wierzyć, że nie jesteśmy sami.

Bractwo Mundurowe przez cały miesiąc będzie archiwizowało życzenia. To może być słowo, symbol lub treść płynąca z serca. Dla naszych sierot, wdów, samotnych emerytów i rencistów, ale także tych, dla których los nie był łaskawy a nie mieli nic wspólnego z naszym środowiskiem.

Prosimy Was, przesyłajcie takie życzenia na adres: serce2020@bractwomundurowerp.pl Piszcie od serca i piszcie to co czujecie. Jeżeli chcecie podpisujcie się imieniem i nazwiskiem. Jeżeli nie, nie czyńcie tego.

W dniu 22 grudnia br. Opublikujemy wszystkie życzenia i dobre słowa na naszych stronach internetowych. Ten gest nic nie kosztuje. Być może da cień nadziei i spowoduje uśmiech na twarzy potrzebujących takiego gestu. W ten czas będziemy myślami, wszyscy razem.

Zapraszamy i pozdrawiamy. W imieniu Zarządu: Prezes BM RP: Marian Szlapa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.