II Walne Zebranie Członków Bractwa Mundurowego RP – 07-5-2022r. Twierdza Toruń – Fort IV- zakończone.

By | 8 maja 2022


[…] Budujemy nowoczesną organizację, Nie zamierzamy konkurować z podmiotami branżowymi. Tam, gdzie jest to możliwe i gdzie koresponduje to z naszymi celami, udzielimy wsparcia i pomocy. Bractwo Mundurowe powstało po to, aby służyć żołnierzom i funkcjonariuszom, represjonowanym przez polskie państwo. Ale celem zasadniczym i jednocześnie generalnym, jest bezpośredni wpływ i udział w ukaraniu ludzi, którzy dopuścili się gwałtu na naszym środowisku, zniszczenia wspólnoty i działania na szkodę Polski. […] budujemy zaplecze naszych działań. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze… na aktualną rzeczywistość społeczno- polityczną, patrzymy z perspektywy bociana a nie żaby […] /to słowa Prezesa BM RP, wypowiedziane wczoraj […]


W trakcie pierwszej, „zamkniętej” części zgromadzenia, zmieniono statut Stowarzyszenia, Dokonano uzupełnienia składu Zarządu BM RP. Wiceprezesem Bractwa, został członek zwyczajny-Robert Piętka / Śląsk /.Nastąpiły także zmiany w Komisji Rewizyjnej. Jarosława Jaworskiego, zastąpiła Ela Kocberska /Warszawa/.
Gratulujemy Robertowi i Eli… wiemy jednak z doświadczenia, że funkcje w Bractwie, to przede wszystkim zobowiązanie i ciężka praca.


Członek Zarządu Zbyszek Hadaś / Kołobrzeg/ poinformował, że IV Konferencja Służb Mundurowych, odbędzie się 16 września. Bractwo współorganizuje. Naszym zasadniczym celem, jest trzecia edycja akcji charytatywnej ” Serce 2022″.


Przyjęte zostały kierunki działań i korekty w realizowanych projektach.


Druga część spotkania braci i sióstr w bractwie, rozpoczęła się od obejrzenia w ciszy i skupieniu, listy hańby polskiego parlamentaryzm u- listy Ofiar ustawy śmierci.


Przywitaliśmy naszych gości: posłów na Sejm RP panią Katarzynę Piekarskąj i Roberta Kwiatkowskiego. Na sali zawitała adwokat Aleksandra Chołub, Jerzy Kołomyjec – Członek Rady Naczelnej PPS a także Dyrektor Biura poselskiego, Roberta Kwiatkowskiego- Krzysztof Podgórski.


MIłe chwile. Uhonorowanie Honorowymi Krzyżami Bractwa: Katarzyny Piekarskiej, Roberta Kwiatkowskiego i mecenas Aleksandry Chołub. Rekomendacji udzielił Prezes BM RP. Następnie Członkowie Zarządu BM RP, wręczyli Certyfikaty zaświadczające, że wyróżnieni w dniu 07 maja br. Uchwałami Walnego Zebrania BM RP, zostali Honorowymi Członkami Organizacji.

Uchwałą Walnego Zebrania Członków BM RP- Honorowym Członkiem Bractwa został nasz przyjaciel Sławomir Matusewicz- Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Certyfikat zostanie przekazany za niecały miesiąc w Rycerce. Gratulujemy Sławku i cieszymy się, że jesteś jednym z nas.

Podczas wręczania Krzyży, Prezes Bractwa- Mario, przypomniał uhonorowanym o zapisach Regulaminu przyznawania odznaczenia w części dotyczącej odebrania honoru posiadania Krzyża. Jednym z takich zapisów jest fakt przynależności do partii prawo i sprawiedliwość lub jakiejkolwiek formacji z nią współpracującej. Wyróżnieni potwierdzili, że zostali zapoznani z tą zasadą.


Padło wiele miłych, ale także refleksyjnych i gorzkich słów. Prezes Bractwa, powiedział: […] mając na uwadze, wszystko co sie zdarzyło w przeszłości, patrzymy w przyszłość. Tylko to ma sens i tylko takie działanie jest kreujące. […] nigdy nie siądzimy do stołu z oprawcami, lub przedstawicielami instytucji, które stworzyły system pogardy dla represjonownaych. Jedynym miejscem, gdzie możemy się z nimi spotkać, są sale sądowe. Ten dzień nadejdzie[…].

W przyszłości opublikujemy, wybrane materiały video. Dzisiaj podziękowania za udział dla Członków BM RP i zaproszonych gości. Poniżej kilka zdjęc z miłych chwil… Pozdrawiamy.

Redakcja BM RP.

Członkowie Honorowi Bractwa – Kasia, Ola i Robert. Witamy!
Wśród przyjaciół… Katarzyna Piekarska i ” nasza” Grażynka- Grażyna Stec- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.