Jeszcze o wyroku SN w sprawie o sygn. akt II USKP 120/22 16 marca 2023 r.

Kilka słów o autorce tekstu. Radca Prawny Anna Oszczęda / Kancelaria Prawna: A.Oszczęda-Ł.Sowa https://www.oszczeda.pl/, reprezentuje adresatów ustawy represyjnej, we wszystkich instancjach sądowych. Wielokrotnie wspomagała nas w indywidualnych konsultacjach https://www.oszczeda.pl/specjalizacje […] Przeprowadzamy kompleksowe postępowania przed wszelkimi organami oraz sądami w sprawach dotyczących decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom, którym bezprawnie obniżono emeryturę ustawą represyjną. Jako jedna z… Read More »

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2023 o […]niekonstytucyjności ust. 3 artykułu 15c ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym[…] –

…i komentarz do niego, autorstwa członka Zespołu Prawnego BM RP, Ireneusza Wojewody. Zapraszam do lektury. W dniu 16 marca 2023 roku Sąd Najwyższy w wyroku sygn. akt II USKP 120/22 uznał za niekonstytucyjny ustęp 3 artykułu 15c ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…) i ich rodzin. Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i renty/artykuly/8681978,gremialne-obnizenie-emerytur-bylych-funkcjonariuszy-prl-jest-niekonstytucyjne.html Sąd Najwyższy uznał, że: „Bezwzględne „ścięcie” wszystkich emerytur byłych… Read More »

Zapraszamy do lektury artykułu w witrynie internetowej członka Zespołu Prawnego BM RP- adwokat Aleksandry Chołub.

Jeśli renta inwalidzka pozostaje w ścisłym związku ze służbą w Policji to przepis art. 22a nie ma zastosowania. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2022 r., sygn. akt III AUa 1064/21). Ubezpieczona przyjęta została na stanowisko wywiadowcy Wydziału B Służby Bezpieczeństwa KW MO w Bydgoszczy z dniem 16 października 1979 r. Po 1 sierpnia 1990… Read More »

Dzień mężczyzny – 2023.

Najwspanialszym facetom ” w mundurach”, wszystkiego najlepszego. Abyście zawsze kochali i byli kochani. Moim braciom z Bractwa i wszystkim represjonowanym przez pispolskę ” mundurowym”, chwili odetchnienia i nadziei, że całe zło sie odmieni. Wszystkiego dobrego Panowie! Życzę tego w imieniu swoim i koleżanek z Bractwa MundurowegoRP. Wiceprezes BM RP-Danuta leszczyńska.

Wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku. Opracował członek Zespołu Prawnego BM RP- mł. insp. w st. spocz. Ireneusz Wojewoda.

Kilka słów od autora: Zapadło już co najmniej kilkadziesiąt prawomocnych wyroków, gdzie uznano za pełnienie służby na rzecz totalitarnego państwa z powodu formalnej przynależności do instytucji lub komórek organizacyjnych wymienionych w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej. Jednakże sądy uznając, iż ubezpieczony spełnia warunki określone w jej art. 12 ust. 1 i 15 ust. 1, postanowiły pominąć art. 15c ust.… Read More »

Fragment Uzasadnienia orzeczenia Lustracyjnego, Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Artykuł przygotowany przez członka Zespołu Prawnego BM RP: Ireneusza Wojewodę.

Orzeczenie dotyczy funkcjonariusza MO studiującego w WSO MSW w Legionowie, a następnie w Wydziale Bezpieczeństwa Państwa Akademii Spraw Wewnętrznych. Co ważne, prokurator IPN nie zarzucał, jako służby w organach bezpieczeństwa państwa, okresu studiów w WSO MSW w Legionowie uznając, że ta szkoła nie była organem bezpieczeństwa państwa. Podobne orzeczenie wydał Sąd Najwyższy 14 listopada 2013 r. sygn. akt V KK 269/13 niepubl.

ICH WEISS NICHT… jak mawiał Chudiej. To się nadaje do prasy.

Z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2022 roku, sygn. akt III AUa 126/22, publ. Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych: […] Wymaga podkreślenia, że w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej, ustawodawca wyjaśnił, że sądy wielokrotnie wskazywały, iż tzw. katalog lustracyjny z art. 2 ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat… Read More »

ad vocem…

Wszędzie tam, gdzie następuje kolizja pomiędzy dobrami osobistymi i dobrym imieniem polskich funkcjonariuszy i żołnierzy a wypowiedziami polityków, opowiadamy się bezwzględnie po stronie tych pierwszych. Wczorajsza wypowiedź pani poseł Anny Marii Żukowskiej, https://twitter.com/TOPTVPINFO/status/1629821080381652995?fbclid=IwAR06Gi4UllfRV-9Pjwy5icsg9eUgwjhdNjyxsmE11DW29p6-_rWqyPxU70Q, była kolejnym dowodem na to, że udział w programach TVP PIS, winien być poprzedzony wnikliwą refleksją każdego z uczestników. Pani poseł, w naszej ocenie, nie… Read More »

Zapraszamy do lektury artykułu mł. insp. w st. spocz. Ireneusza Wojewody – członka Zespołu Prawnego BM RP:

Dziękujemy autorowi. Redakcja BM RP.

Uzupełnienie składu Zespołu Prawnego BM RP.

Miło nam poinformowwać, że z dniem dzisiejszym skład Zespołu, został poszerzony o osobę: doktora hablitowanego nauk prawnych pana Sebastiana Gajewskiego, prawnika i nauczyciela akademickiego. O ogromnym dorobku naukowym pana profesora, przeczytacie tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Gajewski Nowy członek zespołu prawnego Bractwa, jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni, w Katedrze Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Finansów Publicznych  Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w… Read More »