List otwarty Marcina Szymańskiego do profesora Andrzeja Rzeplińskiego.

Otrzymujemy dziesiątki telefonów z deklaracjami współpracy i pomocy w budowaniu wolontariatu, dla najciężej dotkniętych ustawą dyskryminacyjną z dnia 16 grudnia 2016r. Najtrudniej jednak odpowiadać na uwagi a może nawet zarzuty, że Bractwo Mundurowe RP, to organizacja stworzona dla cyt. (…) tych po 90-tym roku(…). Po raz kolejny dementuję tą „ wrzutkę”. Powstała ona w głowach tych, którzy nie… Read More »

Mieczysław Malicki – Rękodzieło

RĘKODZIEŁO: Sztuka użytkowa. (Drewno) Mietek (Mieczysław Malicki, OLSZTYN) Mieczysław Malicki. Urodzony na Mazurach, zamieszkały na Warmii, znanej bardziej jako Pojezierze Mazurskie. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (technolog drewna). W resorcie SW zaczynałem 16 10 1978 – kto odgadnie co się tego dnia wydarzyło? Studium Podyplomowe ASW Świder. Kontrwywiad przed i po weryfikacji (UOP). Już jako emeryt praca w… Read More »

Adam Rapicki – Proza

PROZA: Literatura faktu, felieton, scenariusz. Adaś – (Adam Rapicki. KRAKÓW) Adaś Rapicki zaprezentował nam swoją sylwetkę w ten sposób: Jestem prawnikiem po UJ, kryminalistykiem, wychowankiem Prof. Hanauska. Po studiach wstąpiłem do kryminalnej MO. Przez 25 lat prowadziłem wyłącznie zabójstwa problemowe, takie z pierwszych stron gazet. Wykryłem i posadziłem ponad 60 zabójców, a moi „klienci” dostali łącznie ok. 1600… Read More »

Życzenia Urodzinowe

Dzisiaj są urodziny członka Komisji Rewizyjnej Bractwa- Jarka Jaworskiego. Wspaniałego i odważnego Policjanta z którym miałem zaszczyt służyć w Pezetce. Prawdziwego wojownika i prawego człowieka. W swoim imieniu, ale także wszystkich członków i sympatyków Bractwa, życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim zdrowia, abyś mógł doczekać chwili, kiedy kłamcy i ludzie niepraworządni poniosą klęskę i zasiądą na ławach… Read More »

Spotkanie z Ziutą Rutkowską, emerytowaną policjantką z Włocławka – Film

O wartości każdego z nas, świadczy empatia i umiejętność skutecznego działania. Bractwo Mundurowe powstało właśnie po to, aby upomnieć się o dyskryminowanych żołnierzy i funkcjonariuszy.

Poniżej nagranie z przyjęcia Deklaracji członkowskiej od naszej koleżanki, która pomimo tragizmu swojego losu, chce pomagać innym. Posłuchajcie, warto…

Aneta Wybieralska

Jest wrocławianką, absolwentką kierunków humanistycznych, prawniczych   i ekonomicznych uczelni we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi i Krakowie. Przez większość życia zawodowego związana była z resortem spraw wewnętrznych. Pasje artystyczne i podróżnicze usiłuje realizować jako pilot wycieczek zagranicznych i namiętny bywalec polskich sanatoriów, również publicznych. Lubi akweny oraz góry, jak i niektóre doły. (oczywiście poza tymi swoim)i. Przed rodziną i… Read More »

Spotkanie Zarządu BM RP i zaproszonych gości.

W dniu 29 sierpnia 2020 roku w Forcie IV ( Twierdzy Toruń ) odbyło się posiedzenie Zarządu BM. Obecni byli także zaproszeni goście. między innymi przedstawiciel WOP / SG, nomen omen od soboty członek organizacji. Oprócz spraw formalnych, mi.in. podjęciu uchwał odnośnie osób aplikujących do BM , poruszone zostały kwestie związane z aktywnością Stowarzyszenia w dniu 16 grudnia… Read More »

Marek Garbatowski

Marek Garbatowski lat.60 Wiceprezes Zarządu Bractwa Mundurowego RP.Wykształcenie Średnie plus WSPol w Szczytnie. Rozpoczęcie służby 1983 r. MSW. Od 1989 r Milicja, następnie służba w Policji. Zakończenie służby 2013 r w stopniu nadkomisarza. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Od samego początku powstania aktywny członek NSZZ Policjantów. Działalność związkową prowadzi do chwili obecnej.

Danuta Leszczyńska

Danuta „Niusia” Leszczyńska: nadkomisarz Policji w st. spoczynku.
Absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do służby została
przyjęta w dniu 01.09.1985 r. – Wydział „B” SB WUSW w Szczecinie.
Kolejne przydziały służbowe po 1990 roku to Wydział do walki z
Przestępczością Zorganizowaną, Centralne Biuro Śledcze Oddział
zamiejscowy w Szczecinie oraz Wydział Kryminalny KWP w Szczecinie.

Czym jest Bractwo Mundurowe RP?

To co wydarzyło się emerytom i rencistom mundurowym, wdowom, sierotom po poległych oraz zmarłych funkcjonariuszach i żołnierzach, może także wydarzyć się Wam. Bractwo będzie wspomagało każdego, kto służąc krajowi nie dopuścił się przestępstwa, a został poddany represjom państwa. Także tych, którzy służą aktualnie.