O bajkach i bajarzach współczesnych

Okraszony refleksją i smakowity intelektualnie tekst „Zebka”. Ostrzegam tylko dla ” smakoszy”. Se non e vero, e bon trovato – (nawet jeśli to nieprawda, to dobrze opowiedziana).
Zapraszamy do lektury i udostępniania. Redakcja BM RP.

Życzenia dla organizacji ” mundurowych ” i wszystkich ludzi dobrej woli, wspierających ich działania.

Boże Narodzenie to najważniejsze święta dla wielu Polaków. To taki czas, kiedy nie wolno zapominać, o tych którzy czynią dobro… Wszystkiego dobrego, wszystkim koleżankom i kolegom działającym w organizacjach skupionych wokół Federacji Służb Mundurowych RP, organizacjom pozarządowym, politykom i działaczom społecznym, wspierającym aspiracje i cele naszego środowiska. Z całego serca, życzymy siły i wytrwałości w trudnej służbie dla… Read More »

Życzenia Świąteczne Bartosza Arłukowicza

W dniu dzisiejszym, skontaktował się ze mną telefonicznie deputowany do Europarlamentu IX kadencji – Bartosz Arłukowicz. Poprosił o przekazanie życzeń członkom Bractwa, ale także wszystkim represjonowanym żołnierzom, funkcjonariuszom i członkom ich rodzin. Pan europoseł w krótkiej rozmowie, nakreślił planowane na forum europejskim działania w naszej sprawie. Oczywiście podziękowałem i złożyłem życzenia. świąteczno-noworoczne. W imieniu Bractwa Mundurowego, chciałbym publicznie… Read More »

Krótka refleksja na temat noweli, zmieniającej ” ustawę represyjną”

Otrzymujemy wiele telefonów i mail z prośbą o ustosunkowanie się do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej Służby Więziennej oraz ich rodzin. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=100… Jako Bractwo, nie zabieraliśmy oficjalnego stanowiska w przedmiocie tej inicjatywy. Dyskusje… Read More »

Serce 2020 – zakończenie edycji świątecznej.

W imieniu Zarządu Bractwa Mundurowego RP, miło mi zakomunikować, że podsumowaliśmy tegoroczną akcję pomocowo-charytatywną. Adresatami naszych działań są najbardziej poszkodowani ustawami represyjnymi. Represjonowani którzy kończyli służbę na przełomie lat 80/90. Podsumowaliśmy zbiórkę pieniężną i aukcję prowadzoną na portalu Allegro. Zgromadzone środki zostały w całości przeznaczone na pomoc rzeczową. Kilka dni temu Wiceprezes BM RP – Marek Garbatowski, przekazał… Read More »

16 GRUDNIA 2016r. – ustawa splamiona krwią.

Pierwsza ofiara represji państwa: mł. inspektor Sławomir Wojciechowski, były Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach. https://strajk.eu/zdezubekizowany-policjant-popelnil-samobojstwo/ Cześć Jego Pamięci! Redakcja BM RP.

Bezprawie legislacyjne: przypomnienie treści opinii Sądu Najwyższego do projektu ustawy represyjnej z 2016 roku.

Większość z adresatów ustawy represyjnej z 2016 roku, zna dokładnie ten dokument. Warto jednak zapoznać z nim osoby, które dotychczas nie pochylały się nad jego treścią. W taki właśnie sposób rządząca większość rozumie pojęcie prawa i sprawiedliwości. tym kontekście bardzo trudne jest zaakceptować powiązanie środków unijnych z praworządnością. Zapraszamy do lektury dokumentu. Redakcja BM RP.

16 grudnia 2020r. – Dzień Pamięci Ofiar ustaw represyjnych z 2009 i 2016r.

Działania związane z wprowadzeniem do obiegu prawnego, kolejnej [ po ustawie z 2009 roku] ustawy dyskryminacyjnej, rozpoczęły się w 2013r. Tzw. projekt Solidarnej Polski nazywany także w przestrzeni medialno-publicznej ” projektem Jakiego” https://pl.wikipedia.org/wiki/Patryk_Jaki został przekazany Marszałkowi Sejmu RP w dniu 17 sierpnia 2013 roku. Przedstawiony do oceny projekt, zawierał propozycję zmiany art.15 b poprzez zastąpienie przelicznika 0,7% przelicznikiem… Read More »