Spotkanie Zarządu BM RP i zaproszonych gości.

W dniu 29 sierpnia 2020 roku w Forcie IV ( Twierdzy Toruń ) odbyło się posiedzenie Zarządu BM. Obecni byli także zaproszeni goście. między innymi przedstawiciel WOP / SG, nomen omen od soboty członek organizacji. Oprócz spraw formalnych, mi.in. podjęciu uchwał odnośnie osób aplikujących do BM , poruszone zostały kwestie związane z aktywnością Stowarzyszenia w dniu 16 grudnia… Read More »

Marek Garbatowski

Marek Garbatowski lat.60 Wiceprezes Zarządu Bractwa Mundurowego RP.Wykształcenie Średnie plus WSPol w Szczytnie. Rozpoczęcie służby 1983 r. MSW. Od 1989 r Milicja, następnie służba w Policji. Zakończenie służby 2013 r w stopniu nadkomisarza. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Od samego początku powstania aktywny członek NSZZ Policjantów. Działalność związkową prowadzi do chwili obecnej.

Danuta Leszczyńska

Danuta „Niusia” Leszczyńska: nadkomisarz Policji w st. spoczynku.
Absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do służby została
przyjęta w dniu 01.09.1985 r. – Wydział „B” SB WUSW w Szczecinie.
Kolejne przydziały służbowe po 1990 roku to Wydział do walki z
Przestępczością Zorganizowaną, Centralne Biuro Śledcze Oddział
zamiejscowy w Szczecinie oraz Wydział Kryminalny KWP w Szczecinie.

Czym jest Bractwo Mundurowe RP?

To co wydarzyło się emerytom i rencistom mundurowym, wdowom, sierotom po poległych oraz zmarłych funkcjonariuszach i żołnierzach, może także wydarzyć się Wam. Bractwo będzie wspomagało każdego, kto służąc krajowi nie dopuścił się przestępstwa, a został poddany represjom państwa. Także tych, którzy służą aktualnie.

Adam M. Rapicki

Adam M. Rapicki, rocznik 1946. Absolwent UJ Wydziału Prawa. W milicji kryminalnej od lutego 1972. do maja 1986 (zwolniony z przyczyn politycznych). Maj 1990 przywrócony do służby w policji (dalej kryminalnej). W 1994 – Inspektorat Komendanta. Od 1995 delegowany do KGP do grupy doradców gen Papały (założenia reformy policji). 1996 staż w Anglii w HMIC (Inspektorat Policji Jej… Read More »

Marian B. Szłapa

Marian B. Szłapa: absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wykształcenie cywilne- mgr pedagogiki. W latach: 1987-1989r. MSW ( st. szer. kpr. st. kpr). Od 1989 roku, pion kryminalny na poziomie Komendy Rejonowej a następnie Komendy Wojewódzkiej Policji. Od 1999 roku, byłe Biuro d/w z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, następnie Centralne Biuro Śledcze KGP. W październiku 2008r. III… Read More »