Sąd Apelacyjny Szczecin: 9 -11-2022 Nie zamkniecie nam ust!

By | 10 listopada 2022

Zgodnie ze zgłoszeniem, pod Sądem Apelacyjnym w Szczecinie odbyło się kilkugodzinne zgromadzenie w którym rotacyjnie wzięło udział 87 osób. Byli tam represjonowani, członkowie ich rodzin. Wśród przechodzących kolportowane były ulotki informujące o źródłach i skutkach ustawy dyskryminacynej. W asyście Policji i służb ochrony państwa, zwracaliśmy się do sędziów Sądów Powszechnych, przypominając im o słowach ślubowania sędziowskiego. Używano nagłośnienia a doraźnie, poprzez przechodzenie przez jezdnię, blokowany był wjazd na teren sądu.

Jak już wiecie, zgłaszającą była niezawodna Danusia Leszczyńska. Z ramienia organizatorów udział wzięli: Piotr Iwat – Przewodniczący FSSM, Sławomir Matusewicz- Prezes ZG ZiRSG, Marian Szłapa- Prezes BM RP. Odwiedzili nas posłowie lewicy: Małgorzata Prokop-Paczkowska i Dariusz Wieczorek. Piotr Iwat odczytał list Pani Senator Magdaleny Kochan i Posła do Parlamentu Europejskiego Bartosza Arłukowicza. Zjawili się także: nasz przyjaciel minister Andrzej Milczanowski i były Komendant Główny Policji – Jerzy Stańczyk.

Po co kolejny protest? Po to, aby opinia publiczna usłyszała nasz głos. Po to, aby podziękować sędziom niezawisłym i okazać pogardę tym, którzy wzięli czynny udział w tworzeniu systemu pogardy dla emerytów mundurowych. Po to, aby pokazać solidarność tym wszystkim, którzy zostali ” zmieleni przez system nieprawiedliwości”. Przede wszystkim zaś po to, aby dać nadzieję na realizację naszych celów w niedalekiej przyszłości.

Chcemy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w Zgromadzeniu, naszym gościom. Pozdrawiamy policjantów, którzy okazywali nam swoją sympatię i przechodniom życzącym powodzenia w naszej walce.Dziękujemy.

Publikujemy pierwsze nagranie z rozpoczęcia Zgromadzenia. Kolejne w dniach następnych.

Serdecznie, redakcja BM RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.