Adam M. Rapicki

By | 25 sierpnia 2020

Adam M. Rapicki, rocznik 1946. Absolwent UJ Wydziału Prawa. W milicji kryminalnej od lutego 1972. do maja 1986 (zwolniony z przyczyn politycznych). Maj 1990 przywrócony do służby w policji (dalej kryminalnej). W 1994 – Inspektorat Komendanta. Od 1995 delegowany do KGP do grupy doradców gen Papały (założenia reformy policji). 1996 staż w Anglii w HMIC (Inspektorat Policji Jej Królewskiej Mości). 1996 – 1998 prace w grupie polsko – brytyjskiej dot. reform policji. 1998 Komisja ds reform policji (gen. Strzeleckiego), ekspert sejmowy. W 1999 r. Kraków – budowa Wydziału postępowań administracyjnych. Odejście na emeryturę. Ostatni stopień podinspektor, 5 odznaczeń państwowych, nagroda państwowa. Ok. 25 lat – tylko zabójstwa (problemowe) – 63 wykryte. Zaczepiony przez IPN w 2009 r., zmiana decyzji emerytalnej (bez strat). Proces odwoławczy wygrany w styczniu 2013 r. Wygrany w dwóch instancjach (SO, Wydział VI Karny, SA Wydział II Karny w Krakowie) proces autolustracyjny (luty 2019). Ponownie represjonowany w 2017 r., dwa procesy odwoławcze w SO w Warszawie. Otwarty proces cywilny z IPN o naruszenie dóbr osobistych – SO w Warszawie, Wydział II Cywilny. Działalność w grupach wsparcia represjonowanych – procesy odwoławcze, autolustracyjne, administracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.