Czym jest Bractwo Mundurowe RP?

By | 26 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

Czym jest Bractwo Mundurowe RP? Z całą pewnością najszerszą z możliwych formuł budowania wsparcia dla naszego środowiska. Adresatami statutu i programu, a tym samym misji Stowarzyszenia Bractwo Mundurowe RP, są nie tylko mundurowi ale ich najbliżsi, przyjaciele i sympatycy nie mający jakiegokolwiek epizodu ze służbą naszemu krajowi. BM RP nie jest z całą pewnością organizacją konkurującą czy wchodzącą w przestrzeń aktywności związków, stowarzyszeń emerytów i rencistów mundurowych czy też Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Jesteśmy przekonani, że siła naszego środowiska, w tym osób represjonowanych ustawami z 2009 i 2016 roku, powinna być oparta na różnorodności pomysłów i koncepcji oraz poszukiwaniu zupełnie nowych sposobów realizacji naszych celów. Polska naszej młodości, Polska w której realizowaliśmy zawodowe aspiracje przestała istnieć. Nie ma jej i już nigdy nie będzie. Reset nie jest możliwy. Rządzący dokonali trwałej dekompozycji całego systemu. Dlatego tak istotna jest nowa droga.

Generalne znaczenie ma współpraca ukierunkowana na wspólny cele, solidarność międzyludzką oraz międzypokoleniową osób i środowisk służących krajowi, bez względu na czas historyczny. Ten sygnał powinien dotrzeć także do czynnych zawodowo funkcjonariuszy i żołnierzy.

Nigdy więcej odpowiedzialności zbiorowej, nigdy więcej stygmatyzacji i dyskryminacji, podyktowanej wzorcem ideologicznym.

To co wydarzyło się emerytom i rencistom mundurowym, wdowom, sierotom po poległych oraz zmarłych funkcjonariuszach i żołnierzach, może także wydarzyć się Wam. Bractwo będzie wspomagało każdego, kto służąc krajowi nie dopuścił się przestępstwa, a został poddany represjom państwa. Także tych, którzy służą aktualnie. To nie oni powinni być celem ataków lecz politycy, którzy kreują sytuację, w której „mundurowi” stają się „łatwym celem” i w efekcie najsłabszym ogniwem systemu.

W jaki sposób będziemy budowali więzi i realizowali cele?

 • Bractwo mundurowe to organizacja pomocowa, której głównym celem jest stworzenie wolontariatu dla środowisk mundurowych a także stworzenia Domu Weterana. Szczególnie uwzględniamy tutaj pomoc dla objętych ustawami represyjnymi, lecz nie tyko.
 • Po drugie. Nowoczesne środki oraz kanały przekazu wartości i idei, bliskich każdemu z nas. Pokazanie losu funkcjonariuszy zniszczonych i niszczonych przez polityków. Ukazanie prawdy w mediach i skuteczne dotarcie z tą prawdą do środowisk mundurowych poza granicami kraju.
 • Po trzecie. Przeprowadzenie „inwentaryzacji” danych na temat ofiar represji państwa. Te działania będziemy opierać na Zespole specjalistów, który zostanie powołany do końca roku. Jego celem będzie przeprowadzenie rzetelnego śledztwa i opublikowanie jego efektów w formie wydawnictw książkowych i elektronicznych na całym świecie.
 • Po czwarte. Bractwo Mundurowe nigdy nie zaakceptuje kompromisu z politykami, którzy dopuścili się zbrodni parlamentarnej i uchwalili akt quasi prawny, na skutek którego dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy, żołnierzy i ich rodzin, zostało wykluczonych z życia społecznego oraz pozbawionych stabilizacji ekonomicznej, a nieznana ich liczba straciła zdrowie i życie.
 • Po piąte. Doraźna lub długoterminowa współpraca ze środowiskami politycznymi, musi zostać oparta na jasnych i przejrzystych zasadach, korzystnych dla środowiska mundurowych.
 • Po szóste. Komisja Europejska stojąca na straży traktatów unijnych, których fundamentem jest Karta Praw Podstawowych, zaniechała działań, do których została powołana. Zmierzamy do wywołania skutków prawnych w stosunku do KE by zaprzestała uchylania się od obowiązku stania na straży praw i wolności człowieka i obywatela, a w szczególności mundurowych represjonowanych przez państwo polskie..
 • Nie jesteśmy politykami. Nie będziemy próbować nimi być, ale chcemy współpracy ze środowiskami politycznymi i organizacjami pozarządowymi podzielającymi nasze poglądy, że najważniejszą wartością jest przestrzeganie wartości konstytucyjnych, a w szczególności równość wobec prawa, ochrona praw nabytych i zakaz wszelkiej dyskryminacji a także apolityczność służb mundurowych.
 • Po ósme. Nie jesteśmy zainteresowani uwikłaniem Bractwa w konflikty wewnątrzśrodowiskowe, jak też bezprzedmiotowym dyskursem.
 • Po dziewiąte. Każda osoba mająca epizod w służbie dla kraju, najbliżsi takich osób i sympatycy naszych działań, stają się dla nas częścią Bractwa Tym samym będziemy stawać w obronie ich godności i praw.
 • Każde naruszenie prawa w stosunku do członków i sympatyków Bractwa, bez względu na to czy będzie ono godziło w sferę cywilną lub karną, spotka się z natychmiastowym działaniem prawnym.
 • Każde działanie i aktywność w przestrzeni społecznej zaczyna się od małego kroku. Ten krok został uczyniony. Cała reszta zależy od tego czy zdołamy się wznieść poza stereotypy i uprzedzenia. Poza schematy, które w dzisiejszym społeczeństwie i w całym dzisiejszym systemie społeczno-politycznym po prostu się nie sprawdzają.
 • Jeżeli wierzysz, że wczorajszy dzień został bezpowrotnie stracony, lecz jutro może wydarzyć się wszystko co najlepsze dla nas, naszych rodzin i przyjaciół zostań jednym z nas.

Zapraszamy!

(-) Zarząd Bractwa Mundurowego RP

Przydatne linki:

6 thoughts on “Czym jest Bractwo Mundurowe RP?

  1. prezes

   Dziękujemy za komentarz.
   Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
   Pozdrawiamy BM RP.

   Reply
 1. WWW.XMC.PL

  Czlowiek, ktlry w wieku piecdziesieciu lat widzi swiat tak samo, jak widzial go majac dwadziescia lat, zmarnowal trzydziesci lat zycia. – Muhammad Ali

  Reply
  1. prezes

   Dziękujemy za komentarz.
   Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
   Pozdrawiamy BM RP.

   Reply
 2. Pianino Programy

  Najwieksza porazka w zyciu czlowieka to rozziew pomiedzy tym, kim mlgl sie stac, a tym, kim stal sie w rzeczywistosci.- Ashley Montagu.

  Reply
  1. prezes

   Dziękujemy za komentarz.
   Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
   Pozdrawiamy BM RP.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.