Informacja bieżąca ze spotkania w ZER MSWiA.

By | 18 stycznia 2024

17 stycznia 2024 r., w siedzibie ZER, odbyło się spotkanie przedstawicieli BM w osobie prezesa Zarządu Mariana Szłapa i przewodniczącej Zespołu Prawnego Anny Oszczędy z Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA Małgorzatą Zdrodowską i prawniczkami Dyrektora ZER MSWiA: naczelnik Wydziału Prawnego Ewą Bogucką-Łopuszyńska, z-cą naczelnika Wydziału Prawnego – Iwoną Wcisło oraz Teresą Kozoń-Konter.

Przedmiotem spotkania było wypracowanie działań, które mogą być podjęte w celu przywrócenia należnych świadczeń ubezpieczonym poszkodowanym zmianami z dnia 16 grudnia 2016 roku Ustawy zaopatrzeniowej (art. 13b ust. 1 Ustawy zaopatrzeniowej w zw. z art. 15c, art. 22a, art. 24a Ustawy zaopatrzeniowej).

             Na wstępie spotkania Pan Prezes Zarządu BM RP przedstawił informację dotyczącą celów statutowych i misji Stowarzyszenia Bractwo Mundurowe RP. Poinformował, że cele te nie ograniczają się do lobbowania na rzecz zmian w prawie, ale także prowadzenie działań zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności twórców i wykonawców bezprawia legislacyjnego.

Kolejno Pani Dyrektor podniosła, że podziela naszą opinię, iż wprowadzone zmiany w Ustawie zaopatrzeniowej są niesprawiedliwe i nie zgadza się z jej zapisami, ale będąc urzędnikiem państwowym związana jest przepisami prawa.

Wskazała, że istnieje idea nowelizacji przepisów w zakresie “zdjęcia limitów” jak to zostało przez ZER określone (opisany skutek w ocenie autorki można osiągnąć poprzez uchylenie art. 15c ust. 3, art. 22a ust. 2 i 3 oraz art. 24a ust. 2 Ustawy zaopatrzeniowej).

Jednak powyższe nie eliminuje problemu „podwójnego karania” wobec kolejnego obniżenia świadczeń emerytalnych części funkcjonariuszy z poziomu uprzedniej 0,7 % podstawy wymiaru za każdy rok spornej służby do 0 % podstawy wymiaru tudzież obniżenia wysługi poniżej poziomu przewidzianego dla osób osadzonych w więzieniach. Ponadto samo obniżanie świadczenia rentowego o 10 % podstawy wymiaru za każdy rok spornej służby pozostaje nierozwiązanych problemem, uwzględniając, iż renta inwalidzka powstaje nie tyle w związku z przebiegiem służby a doznanym inwalidztwem. W konsekwencji opisane zagadnienia wymagają także dalszej analizy.

Dyrektor wskazała na możliwość przywracania świadczeń przez MSWiA na podstawie art. 8 a ustawy. Autorka wskazuje, iż dotychczas opisany tryb w praktyce wykluczał jakiekolwiek pozytywne rozstrzygnięcia, co jednak może się zmienić obecnie z uwagi na przeprowadzone zmiany w kierownictwie MSWiA.

Przedstawiciele ZER na spotkaniu wskazywali na dotychczasową praktykę, korzystną dla ubezpieczonych- wydawania decyzji przywracających świadczenie od daty obniżenia, zatem analogicznie jak w przypadku wydawania nowych decyzji po wyroku sądowym nakazującym przeliczenie z pominięciem art. 15c, art. 22a, art. 24a Ustawy zaopatrzeniowej.

Podkreślić należy, że dotychczas, takie rozwiązanie było wskazywane przez BM RP Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu uzyskania możliwości zmiany przepisów ustawowych. Rozwiązanie to, nie jest doskonałe, bowiem mając choćby na względzie orzecznictwo części Sądów, zastosowanie art. 8a Ustawy zaopatrzeniowej oznacza swoiste „uznanie własnej odpowiedzialności”, co także nie jest satysfakcjonującym rozwiązaniem dla funkcjonariuszy, którym nie wykazano żadnej winy, a wyłącznie nawiązanie stosunku służbowego w spornym okresie w jednostce lub formacji z katalogu z art. 13b ust. 1 Ustawy zaopatrzeniowej. Nadto, z tego rozwiązania nie będą mogli skorzystać wszyscy ubezpieczeni, a tylko Ci co do których spełnione będą przesłanie zawarte w art. 8 a Ustawy zaopatrzeniowej.

Na chwilę obecną nie spotkała się z aprobatą ZER-u (rekomendowana przez nas także w MSWiA) zaproponowana możliwość przywracania świadczeń w oparciu o art. 33 ust 1 pkt 1 Ustawy zaopatrzeniowej poprzez wydanie nowej decyzji ustalającej wysokość świadczenia z pominięciem spornych przepisów Ustawy zaopatrzeniowej. W tym zakresie została przedstawiona przez stronę BM RP stosowna argumentacja.

Prawniczki ZER przedstawiły własną ocenę, która miałaby stanowić przeszkodę na drodze wydania nowych decyzji w opisanym trybie art. 33 Ustawy zaopatrzeniowej. Autorka nie podziela powyższego poglądu, co znajduje pośrednio uzasadnienie w orzecznictwie Sądów Powszechnych wszystkich apelacji sądów (poza Sądem Apelacyjnym w Szczecinie).

Opisany komentarz spotkania wykazuje dobitnie potrzebę dalszych prac i rozmów celem wypracowania wspólnego stanowiska. W konsekwencji zaplanowane są kolejne działania. Na obecnym etapie oba zespoły analizują wzajemną argumentację prawną.

Informacja niniejsza zostanie także przedstawiona przez władze stowarzyszenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Opracowała: Przewodnicząca Zespołu Prawnego BM RP – Anna Oszczęda.

Pozdrawiamy. Redakcja BM RP.

8 thoughts on “Informacja bieżąca ze spotkania w ZER MSWiA.

 1. Kos

  BM, brawo za inicjatywę. Myślę, że rozmowa z ZER teraz nic nie da. Przy pomocy ministrów Sprawiedliwości i SWIa potrzeba uchwały Sejmu nazywającej bezprawiem łamanie Konstytucji i praw o ywatelskich oraz wolę Koalicji rządzącej do usunięcia skutków bezprawia władzy PIS. Nie tylko dla sędziów i prokuratorów, ale też dla mundurowych i innych grup. Rozważyć należy w oparciu o uchwale Sejmu szybka ścieżkę. Wobec braku dowodów na przekroczenie uprawnień przez f-szy, zarządzeniem MSWiA Zer ma zaprzestać dalszego wiktymizownia funkcjonariuszy i odwołać apelację z sądów, żeby uwolnić sądy od procedowania jeszcze kilka lat spraw odwołujących się f-szy na szkodę ZER ( koszty procesowe, odsetki, odszkodowania, oto). Oczekiwać należy prac nad ustawą, która ostatecznie zlikwiduje represje emerytalne w 2025 roku. I rozważy rekompensatę za roszczenia odszkodowawcze. Niezależnie, minister finansów powinien zarządzic zwolnienie zaległych swiadczen 40 procentowego podatku, za wypłatę zbiorcza zaległych świadczeń jako wtórnej wiktymizacji za szkody spowodowane przez państwo swoim niewinnym obywatelom. Politycy PIS powinni zwrócić panstwu nienależne korzysci i odpowiadać za przekroczenie uprawnień, łamanie Konstytucji i zamach stanu.

  Reply
 2. Pingback: RZECZOWE ROZMOWY W MSWiA

  1. prezes Post author

   To wspólna sprawa i bardzo dobra wiadomość. Pozdrawiamy. BM RP.

   Reply
 3. Jurek

  Trzeba dążyć do zmiany dyrektora ZER i członków biura prawnego. Zmian trzeba zacząć dokonywać w zachowaniu ZER począwszy od nie składania apelacji i zaprzestania własnej interpretacji wyroków S.O., np. W przypadku zerowania wysługi nie doliczanie 15 proc. za posiadanie grupy aż po kasacje

  Reply
  1. prezes Post author

   Dokladnie do tego zmierzamy. Pozdrawiamy. BM RP.

   Reply
 4. Czesława Konieczna

  Super, że do takiego spotkania doszło. Brawo dla BM. Pani Dyr. ZER mowiła, że jest urzędnikiem i obligują ja przepisy prawne, ja to rozumiem zale dlaczego wrzuciła nas wszystkich do tzw. jednego wora, bo tak było najłatwiej, z list IPN. Jestem za tym, aby w przyszłości ukarać twórców tej haniebnej ustawy, ale rownież, a przede wszystkim radców prawnych ZER, bo to oni nam truli krew i nasze zdrowie i nadal premie trują, czytając te bezpodstawne brednie. Zobaczymy jak zareaguje Pozdrawiam i czekamy na dalsze informacje. Pozdrawiam ❤️

  Reply
 5. Stanisław

  Słowa uznania i podziękowania kieruję do przedstawicieli Bractwa Mundurowego za podjętą inicjatywę.
  Pozwolę sobie na krótką informację, jako osoba objęta „ustawą represyjną”. Mieszkam od urodzenia w środowisku wiejskim i doskonale jestem znany mieszkańcom Gminy, w której zamieszkuję. Przebieg mojej pracy zawodowej dla nikogo nie jest tajemnicą. Za namową mieszkańców w 2010 roku wystartowałem w wyborach na Wójta Gminy i te wybory wygrałem. Wygrałem również wybory w roku 2014. Tak więc urząd Wójta Gminy pełniłem przez dwie kadencje z woli mieszkańców, wybrany w demokratycznych wyborach. Ustawodawcę represyjnej ustawy takie przypadki poddania się społecznej weryfikacji nie interesowały – jak wiadomo. Szło wyłącznie o represjonowanie określonej grupy ludzi i nic innego nie miało znaczenia, łącznie z oceną społeczną tych osób.

  Reply
  1. prezes Post author

   Pelna zgoda z pana refleksją. Pozdrawiamy. BM RP.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.