Tag Archives: Represjonowani

Informacja bieżąca:

Wielu z Was ( niektórzy ironicznie, inni powiątpiewając) zadawało nam pytanie, o czym zawiadamialiście w stosunku do byłej Dyrektor ZER MSWiA. Zawiadamiałem w imieniu Stowarzyszenia Bractwo Mundurowe RP, naturalną tego konsekwencją było dzisiejsze przesłuchanie. Biorąc pod uwagę, że czynności są na początkowym etapie, nie będę wchodził w szczegóły. W ogólnym zarysie zawiadomiłem Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ochota w Warszawie, o… Read More »

Temat: analiza możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej w trybie art. 8a Ustawy zaopatrzeniowej przy zastosowaniu trybów art. 154 K.p.a. lub art. 155 K.p.a.

Po uzgodnieniu z naszymi partnerami, publikujemy Państwu opinię prawną opracowaną przez Zespół Prawny BM RP. Jest to efekt kilkumiesięcznej pracy Bractwa, który w efekcie spowodował akceptację tego rozwiązania przez MSWiA. Szczególne podziękowania należą się Przewodniczącej Zespołu Prawnego mec. Annie Oszczęda, całemu Zespołowi Prawnemu i tym członkom BM RP, którzy uczestniczyli aktywnie w spotkaniach i negocjacjach. Najistotniejsze jest jednak… Read More »

List żony represjonowanego/…/

Nasza Redakcja, otrzymała prośbę pani Teresy Sucholewskiej, żony naszego represjonowanego kolegi Leszka, o opublikowanie listu adresowanego do naszego środowiska. Wielu z nas kojarzy panią Teresę, jako niezłomną aktywistkę w działaniach na rzecz niepełnosprawnych i praw kobiet. Widzieliśmy ją na wielu protestach, wspólnie z synem Andrzejem. Publikacja jest dla nas zaszczytem pani Tereso, zarówno biorąc pod uwagę pani autorytet… Read More »

Katalog funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa – zapraszamy do lektury artykułu niezawodnego Irka Wojewody.

Na podstawie art. 52a pkt 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2023 r. poz. 102) do zadań Biura Lustracyjnego należy w szczególności przygotowywanie i publikowanie na podstawie dokumentów zgromadzonych w archiwum Instytutu Pamięci katalogów zawierających dane osobowe pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa… Read More »

97 – letnia wdowa po funkcjonariuszu odzyskała prawomocnie rentę rodzinną.

Artykuł członka Zespołu Prawnego BM RP, mec. Alekandry Chołub: https://adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/220-97-letnia-wdowa-po-funkcjonariuszu-odzyskala-prawomocnie-rente-rodzinna.html?fbclid=IwAR35GULaWRXG2Aa-VWszlvMWmM0Yyr_BNksohdF_k_6R8Xq8HDPSIeXGUpc_aem_AcASnK1riLQOQyfbfLYKzJMoGmDzcMkb5ojlG6_dQvovAeaZeYvtY3CdImfC31OLAaM […] Wyrokiem z dnia 11 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Toruniu (sygn. akt IV U 396/23) zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązał organ rentowy Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej w Warszawie do przeliczenia policyjnej renty rodzinnej 97 – letniej wdowy po funkcjonariuszu Służby Więziennej z… Read More »

OPINIA PRAWNA

Dotycząca możliwości stosowania art. 33 Ustawy zaopatrzeniowej przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA – opracowali: Radca prawny Anna Oszczęda,Radca prawny Grzegorz Chajnowski. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej… Read More »

Uwaga: Zmiana terminu Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków BM RP.

Informujemy, że WZC odbedzie się dzień później tj. w dniu 13 kwietnia 2024r. Miejsce nie uleglo zmianie. Przepraszamy za kłopot, zmiana jest związana z przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od Zarządu. Rozpoczęcie WZC – godz. 13.00. Prosimy o wstawienie z conajmniej piętnastominutowym wyprzedzeniem. Około godz. 14.30 część otwarta. Goście to m.in. Wiceminister SWiA – poseł Wiesław Szczepański / kawaler Honorowego… Read More »

Żegnaj Władku [*]

Dzisiaj o godzinie 8 rano, zmarł członek Bractwa – Władysław Kocberski, represjonowany przez państwo pis funkcjonariusz MSW. W 2023 roku, z sukcesem zakończył prawomocnie batalię z bezprawiem państwa pispolskiego i odzyskał skradzioną emeryturę. Żegnaj bracie. Składamy wyrazy współczucia i kondolencje na ręce Eli Kocberskiej, naszej członkini i całej rodziny śp. Władysława. […]Wsłuchaj się w ciszę i ciesz się… Read More »

O nadziei, głupocie i … zepsutym autobusie.

17 lutego br. Mietek Malicki, w swojej alokucji do cyt. „rzeczowego podsumowania aktywności stowarzyszeń mundurowych, z naciskiem na godne podziwu ignorowanie radykalnie zmienionej rzeczywistości”, zaprosił do lektury w witrynie: https://igiifp.github.io/assets/files/. Przeczytałem bez jakichkolwiek emocji i zaskoczenia. Zwroty kluczowe? Bardzo proszę: [..], ale na tej zwiększonej aktywności się kończy, bo sposób działania nie zmienił się od grudnia 2016 r.… Read More »