Tag Archives: Informacje bieżące

Informacja ZER MSWiA.

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w imieniu Pani Magdaleny Bednarz Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informujemy, że na dedykowaną naszym klientom skrzynkę mailową: klient@zer.mswia.gov.pl można przesyłać także informacje dotyczące postępowań sądowych. Ponadto na wskazany adres mailowy mogą Państwo przesyłać również wnioski o wycofanie przez ZER MSWiA wniesionych środków zaskarżenia od korzystnych dla Państwa orzeczeń.… Read More »

Temat: analiza możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej w trybie art. 8a Ustawy zaopatrzeniowej przy zastosowaniu trybów art. 154 K.p.a. lub art. 155 K.p.a.

Po uzgodnieniu z naszymi partnerami, publikujemy Państwu opinię prawną opracowaną przez Zespół Prawny BM RP. Jest to efekt kilkumiesięcznej pracy Bractwa, który w efekcie spowodował akceptację tego rozwiązania przez MSWiA. Szczególne podziękowania należą się Przewodniczącej Zespołu Prawnego mec. Annie Oszczęda, całemu Zespołowi Prawnemu i tym członkom BM RP, którzy uczestniczyli aktywnie w spotkaniach i negocjacjach. Najistotniejsze jest jednak… Read More »

List żony represjonowanego/…/

Nasza Redakcja, otrzymała prośbę pani Teresy Sucholewskiej, żony naszego represjonowanego kolegi Leszka, o opublikowanie listu adresowanego do naszego środowiska. Wielu z nas kojarzy panią Teresę, jako niezłomną aktywistkę w działaniach na rzecz niepełnosprawnych i praw kobiet. Widzieliśmy ją na wielu protestach, wspólnie z synem Andrzejem. Publikacja jest dla nas zaszczytem pani Tereso, zarówno biorąc pod uwagę pani autorytet… Read More »

Kilka argumentów do wykorzystania- „Odwracanie kota, ogonem do góry nogami”-opracowanie autorstwa Ireneusza Wojewody.

Dziękujemy Irku za aktywność i jak zawsze prosimy o więcej. Zapraszamy do lektury: Po wygraniu sprawy o policyjną emeryturę lub rentę, którą obniżono bezprawnie na podstawie ustawy represyjnej, emerytowany funkcjonariusz zostaje po raz drugi „ukarany” wysokim podatkiem z powodu kumulacji zaległego dochodu. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odmawia także wypłaty ustawowych odsetek od zaległych świadczeń uzasadniając to tym, że… Read More »

Katalog funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa – zapraszamy do lektury artykułu niezawodnego Irka Wojewody.

Na podstawie art. 52a pkt 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2023 r. poz. 102) do zadań Biura Lustracyjnego należy w szczególności przygotowywanie i publikowanie na podstawie dokumentów zgromadzonych w archiwum Instytutu Pamięci katalogów zawierających dane osobowe pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa… Read More »

Podsumowanie czteroletniej kadencji- Bractwo od środka.

Minęły cztery trudne lata. Trudne zarówno dla Bractwa jak i dla ludzi koordynujących jego działania. Ale zacznijmy od początku a właściwie od końca. W dniu 13 kwietnia podsumowaliśmy tamten okres. W pewnym sensie spięliśmy klamrą tamte czterdzieści osiem miesięcy. Kołobrzeg był zarówno miejscem zamkniętego Sprawozdawczo-Wyborczego zebrania jak i nowym początkiem. Nowe otwarcie, to nie tylko wystąpienie Wiceministra Spraw… Read More »

97 – letnia wdowa po funkcjonariuszu odzyskała prawomocnie rentę rodzinną.

Artykuł członka Zespołu Prawnego BM RP, mec. Alekandry Chołub: https://adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/220-97-letnia-wdowa-po-funkcjonariuszu-odzyskala-prawomocnie-rente-rodzinna.html?fbclid=IwAR35GULaWRXG2Aa-VWszlvMWmM0Yyr_BNksohdF_k_6R8Xq8HDPSIeXGUpc_aem_AcASnK1riLQOQyfbfLYKzJMoGmDzcMkb5ojlG6_dQvovAeaZeYvtY3CdImfC31OLAaM […] Wyrokiem z dnia 11 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Toruniu (sygn. akt IV U 396/23) zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązał organ rentowy Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej w Warszawie do przeliczenia policyjnej renty rodzinnej 97 – letniej wdowy po funkcjonariuszu Służby Więziennej z… Read More »

Uwaga: Zmiana terminu Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków BM RP.

Informujemy, że WZC odbedzie się dzień później tj. w dniu 13 kwietnia 2024r. Miejsce nie uleglo zmianie. Przepraszamy za kłopot, zmiana jest związana z przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od Zarządu. Rozpoczęcie WZC – godz. 13.00. Prosimy o wstawienie z conajmniej piętnastominutowym wyprzedzeniem. Około godz. 14.30 część otwarta. Goście to m.in. Wiceminister SWiA – poseł Wiesław Szczepański / kawaler Honorowego… Read More »

Nowa Dyrekcja ZER MSWiA.

Dyrektorem Zakładu Emerytalno- rentowego MSWiA została pani Magdalena Bednarz a jej zastępcą radca prawny Urszula Młynarczyk. Rozpoczyna się oczekiwany przez tysiące represjonowanych czas ” dobrej zmiany”. Podstawowe kierunki nowego kierownictwa ZER MSWiA: Wycofywanie środków zaskarżenia na wszystkich poziomach sądowych. Równolegle do zmian w ZER, MSWiA po przygotowaniach organizacyjnych i technicznych, rozpoczyna fazę aktywnego rozpatrywania spraw w trybie art… Read More »