Wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku. Opracował członek Zespołu Prawnego BM RP- mł. insp. w st. spocz. Ireneusz Wojewoda.

By | 6 marca 2023

Kilka słów od autora: Zapadło już co najmniej kilkadziesiąt prawomocnych wyroków, gdzie uznano za pełnienie służby na rzecz totalitarnego państwa z powodu formalnej przynależności do instytucji lub komórek organizacyjnych wymienionych w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej. Jednakże sądy uznając, iż ubezpieczony spełnia warunki określone w jej art. 12 ust. 1 i 15 ust. 1, postanowiły pominąć art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej. W takim przypadku sądy apelacyjne określały wysokość emerytury policyjnej wskazując konkretny procent podstawy wymiaru lub ograniczały się do stwierdzenia, że wysokość świadczenia ustala się z pominięciem art. 15c ust. 3. Sąd Najwyższy oddalał już kasacje Dyrektora ZER od takich orzeczeń.

Oczywiście ZER interpretuje te wyroki niekorzystnie dla emerytowanych funkcjonariuszy (nie podwyższa emerytury z tytułu inwalidztwa). Istnieje jednak możliwość wystąpienia do sądu, który wydał taki wyrok, z wnioskiem o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku (wzór poniżej ). Złożenie takiego wniosku nie wymaga podpisu adwokata i nie podlega ograniczeniu terminem. Zatem wniosek taki można złożyć nawet wówczas, gdy dawno temu upłynął termin na wniesienie skargi kasacyjnej przez ubezpieczonego.

( Przypominamy, że publikowane wzory pism sa dostępne w wersji edytowalnej dla koordynatorów oraz osób zainteresowanych, po przesłaniu e-maila na adres: prezes@bractwomundurowerp.pl).

Warto wiedzieć: że wniosek nie wstrzymuje biegu terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Z analizy takich przypadków wynika, że bardzo często czekacie na jego rozstrzygnięcie i dopiero wtedy, decydujecie się zwrócić do do prawników o napisanie skargi kasacyjnej. Krótki czas bardzo często utrudnia napisanie ” dobrej skargi”. Proszę o tym pamiętać.

Pozdrwiamy. Redakcja BM RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.