Wybory 2023- poseł Ewa Kołodziej- klub parlamentarny Koalicja Obywatelska.

By | 29 sierpnia 2023

Poseł VII i VIII kadencji Sejmu RP. Działaczka społeczna i polityczna.Więcej informacji znajdziecie klikając w łącze: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/posel.xsp?id=163 .

Od 2011 roku reprezentuje mieszkańców okręgu 31: Katowic, Mysłowic, Tychów, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Chorzowa oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego w polskim parlamencie ale jej działalność parlamentarna i społeczna skierowana jest do wszystkich Polaków. Jesienią, pani poseł będzie sie ubiegała o mandat w okręgu nr 31 https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%99g_wyborczy_nr_31_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej

W Sejmie RP angażuje się przede wszystkim w prace Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisje Polityki Senioralnej, czynnie uczestnicząc w procesie konstruowania rozwiązań legislacyjnych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego Polaków. W trakcie swojej działalności w parlamencie Ewa Kołodziej dała się poznać jako osoba konsekwentna, niepoddająca się przeciwnościom ani presji, potrafiąca znaleźć wspólny język z ludźmi z różnych środowisk. Nie unika ona przy tym tematów trudnych i niewygodnych, wykazując się równocześnie niezwykłą wrażliwością i otwartością na ludzkie problemy.

Doskonałym przykładem zaangażowania Poseł Ewy Kołodziej jest długoletnia praca na rzecz osób dotkniętych „ustawą represyjną”.

Od początku represji państwa pis, była w stałym kontakcie ze środowiskiem służb mundurowych,uczestnicząc w organizowanych spotkaniach, wydarzeniach, manifestacjach i zbiórkach. Jest przekonana, że dzisiejsza presja i walka pozwoli odzyskać należne prawa wszystkim pokrzywdzonym mundurowym. Przywrócenie godności, honoru, oraz należnych świadczeń emerytalno-rentowych jest dla niej, jak twierdzi, priorytetem!

Pamiętacie jedno z ostatnich wystąpień pani poseł na Konferencji w Katowicach? Na trudne pytania dla jej obozu politycznego, dot. poprzedniej ustawy represyjnej z 2009 roku, odpowiedziała: cyt[…] Nie byłam wtedy w Sejmie, nie zagłosowałabym za wprowadzeniem takiej ustawy […].

Jako Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy wykonuje wspaniałą pracę na rzecz osób chorujących na cukrzycę i jej ciężkich powikłań. W pracy społecznej i politycznej, swoją działalność wzoruje na Wojciechu Korfantym. Myśli globalnie, ale działa lokalnie – zawsze będąc blisko ludzi, bo pracowitość i otwartość – to jej „śląski punkt widzenia” na pracę społeczna i służbę w parlamencie. Taką właśnie jest „KOBIETĄ NA SZÓSTKĘ”.

Ewa Kołodziej jest  też doświadczoną działaczką społeczną, samorządową oraz skutecznym politykiem. W ciągu swojej pracy na rzecz regionu i jego mieszkańców trzykrotnie wybrana była do Rady Miasta Katowice, pełniąc przy tym funkcje wiceprzewodniczącej Rady Miasta Katowice, przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice oraz wiceprzewodniczącej Komisji Skarbu Rady Miasta Katowice.

Pani poseł Ewa Koodziej, jest warta rekomendacji i poparcia przez nasze środowisko oraz wszystkich wyborców związanych z mundurem i walczących o Polskę praworządną i europejską.

Śląska Grupa Bractwa Mundurowego RP

Autorami tekstu są nasi aktywiści na Śląsku, koordynowani przez Wiceprezesa BM RP- Roberta Piętke. Będziemy wspomagali panią poseł, a zarazem kandydatkę na posła następnej kadencji Sejmu. Uważamy, że jej obecność w parlamencie wzmocni naszą sprawę.

W imieniu Redakcji BM RP- Prezes Zarządu Mario.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.