15 lat i więcej pełnienia służby w Policji nie podlega art. 15c ust. 3 ustawy dezubekizacyjnej. Zapraszamy do witryny członka Zespołu Prawnego BM RP, pani mecenas Aleksandry Chołub.

By | 31 marca 2023

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2022 r., sygn. akt III AUa 1064/21)

[…] W 1979 r. Ubezpieczona została przyjęta do służby na stanowisko wywiadowcy Wydziału B Służby Bezpieczeństwa KW MO w Bydgoszczy. W lipcu 1989 r. przeniesiono ubezpieczoną do Wydziału T. Po 1 sierpnia 1990 r. ubezpieczona kontynuowała służbę w wydziale podsłuchów. W Policji pracowała do 2013 r.

Decyzjami z 31 lipca 2017 r. Dyrektor Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ponownie ustalił wysokość emerytury i renty inwalidzkiej Ubezpieczonej od 1 października 2017 r. Wysokość emerytury ustalona została na kwotę 2.069,02 zł, a renty na kwotę 750 zł.

Ubezpieczona odwołała się od obydwu decyzji.

Przed Sądem I Instancji (Sądem Okręgowym w Bydgoszczy) Ubezpieczona występowała bez adwokata. Na pytanie Sądu zeznała, że prowadziła obserwację takich działaczy opozycji, jak Stefan Pastuszewski, Bronisław Pastuszewski, Jan Rulewski i prof. Tadeusz Jasudowicz. Sąd Okręgowy w Bydgoszcz oddalił odwołania uzasadniając, że jako wywiadowca wykonywała ona zadania polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, łamaniu prawa do wolności słowa i zgromadzeń i w związku z tym jej służba w tym okresie jest służbą na rzecz totalitarnego państwa w rozumieniu Uchwały Sadu Najwyższego w sprawie III UZP 1/20[…]

Zapraszamy do lektury całego artykułu, opublikowanego na stronie internetowej, Kancelarii pani mecenas:

https://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/210-15-lat-i-wiecej-pelnienia-sluzby-w-policji-nie-podlega-art-15c-ust-3-ustawy-dezubekizacyjnej.html

Pozdrwiamy. Redakcja BM RP.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.