97 – letnia wdowa po funkcjonariuszu odzyskała prawomocnie rentę rodzinną.

By | 3 kwietnia 2024

Artykuł członka Zespołu Prawnego BM RP, mec. Alekandry Chołub:

https://adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/220-97-letnia-wdowa-po-funkcjonariuszu-odzyskala-prawomocnie-rente-rodzinna.html?fbclid=IwAR35GULaWRXG2Aa-VWszlvMWmM0Yyr_BNksohdF_k_6R8Xq8HDPSIeXGUpc_aem_AcASnK1riLQOQyfbfLYKzJMoGmDzcMkb5ojlG6_dQvovAeaZeYvtY3CdImfC31OLAaM

[…] Wyrokiem z dnia 11 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Toruniu (sygn. akt IV U 396/23) zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązał organ rentowy Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej w Warszawie do przeliczenia policyjnej renty rodzinnej 97 – letniej wdowy po funkcjonariuszu Służby Więziennej z pominięciem art. 24a ustawy z 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) i ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1280), począwszy od dnia 1 października 2017 roku. Wyrokiem z dnia 12 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację organu rentowego (sygn. akt III AUa 27/24)[…].

Pozdrawiamy. Redakcja BM RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.