Artykuł członka Zespołu Prawnego BM RP- mec. Aleksandry Chołub: Art. 33 ust 1 pkt 1: Nowe okoliczności to nowa wykładnia normy art. 13b- zapraszamy do lektury.

By | 23 listopada 2023

Pełen tekst znajdziecie na stronie Kancelarii pani mecenas, ponizej link.

https://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/216-art-33-ust-1-pkt-1-nowe-okolicznosci-to-nowa-wykladnia-normy-art-13b.html?fbclid=IwAR0_v8n-odTd87_ZL4_k6XaI1rtX3qCyMX-9_IGWrzJUZQJeEegYh35JiiA_aem_AXXXCVQHvTkphFoJXR4smgXb1DL1xh25sYsfYB1vpfZNkm1ysJVJvrk4oEg0oLlgWAs

 […]Sąd Apelacyjny w Gdańsku stanął na stanowisku, że w rozpoznawanej sprawie spełniona została przesłanka z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy zaopatrzeniowej. Nową okoliczności nie jest przy tym sam fakt podjęcia przez Sąd Najwyższy w określonej dacie uchwały, ale wyłożona w jej uzasadnieniu wykładnia normy art. 13b tejże ustawy, zgodnie z którą dla zastosowania normy art. 15c nie można poprzestać na treści zaświadczenia z IPN i samej formalnej przynależności do danej struktury, lecz konieczna jest indywidualna ocena służby danego ubezpieczonego, który to standard konstytucyjny (vide: uzasadnienie uchwały SN) nie został uwzględniony przez organ rentowy. Mając na uwadze, że wcześniejsza decyzja z 4 lipca 2017 r. o ponownym przeliczeniu emerytury policyjnej wnioskodawcy została wydana wyłącznie w oparciu o informację z IPN, bez zbadania przez pozwanego akt osobowych skarżącego z okresu pełnienia przez niego służby, mimo że jest to konieczne do odtworzenia faktycznego przebiegu służby skarżącego i ustalenia, jakie konkretnie czynności i zadania były przez niego wykonywane, celem weryfikacji, czy została spełniona w przypadku wnioskodawcy przesłanka „służby na rzecz totalitarnego państwa” – powołanie przez odwołującego jako nowych dowodów jego akt osobowych, a następnie także zeznań wskazanych świadków, które istniały w dacie wydania ww. decyzji z 4 lipca 2017 r., a które nie zostały wówczas uwzględnione przez organ rentowy, oznacza spełnienie przesłanki z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy zaopatrzeniowej[…]

Pozdrawiamy: Redakcja BM RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.