Rola Zakładu Emerytalno-Rentowego w złej praktyce, przy zastosowaniu tzw. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku. Artykuł obowiązkowy, dla tych z nas, którzy odchodzili ze służby, po wprowadzeniu bezprawia legislacyjnego.

By | 3 lutego 2023

W debacie publicznej, prowadzonej przede wszystkim na forach tematycznych, dotyczących ustawy represyjnej, ale także na oficjalnych stronach organizacji emerycko-mundurowych, toczył i toczy sie spór, czy ZER realizował jedynie ” prawo”, czy też uczestniczył w systemie bezprawia.

Poniżej udostępniam, notatkę członka Zespołu Prawnego Bractwa- Irka Wojewody. Osobiście nigdy, nie miałem wątpliwości, że ZER działajac ” nadgorliwie” i łamiąc procedury prawne, uczestniczył i uczestniczy, w systemie pogardy i bezprawia w stosunku do tych” którym podobno służy”- czyli emerytów mundurowych. Pozwolę sobie na drobną dygresję. Około roku temu zadzwoniła do mnie pani z Zakładu Emerytalno Rentowego MSW, z propozycją umieszczenia linku ZER, na stronie Bractwa. Który jakoby miał pomóc w kontakcie z ZER-em. Odpowiedziałem, że powinna czytać treści i dostosować ” ofertę”, do danej strony. Dalej powiedziałem, że nie miałbym odwagi spojrzeć w oczy represjonowanych koleżanek i kolegów, gdybym na witrynach i stronach Bractwa, umieścił link, świadczący o współpracy z tym organem. Zdania nie zmieniłem do dzisiaj. Organ emerytalno -rentowy, posiada doskonałe zaplecze tzw. prawników. Nie waha się używać wszystkich dostępnych środków, i wydawać dziesiątki milionów złotych,na pełnomocników, którzy mają tylko jeden cel- ostatecznie zniszczyć represjonowanego. Warto o tym pamiętać.

A teraz zapraszam do lektury notatki Irka a następnie zanonimizowanego wyroku:

[…] Umknęło najwidoczniej uwadze, zarówno pozwanego organu rentowego jak i Sądu I instancji, że przewidziany w art. 2 ust. 1 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2016 r. ustawę zaopatrzeniową służb mundurowych ( Dz. U. z 2016r. poz.2270) przepis legitymujący Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, do wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości świadczeń w przypadkach objętych hipotezą m.in. art. 15 c, ograniczał taką możliwość wyłącznie w stosunku do byłych funkcjonariuszy, mających przyznane prawo do emerytury na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy tj. zgodnie z jej art. 7 , na dzień 1 stycznia 2017 r. Tymczasem odwołujący się w przedmiotowej sprawie T. S. nabył prawo do emerytury policyjnej dopiero z dniem 13 maja 2017 r., co potwierdzone zostało decyzją Dyrektora ZER MSWiA z dnia 19 maja 2017 r., a tym samym w jego przypadku przyjęty przez pozwany organ rentowy tryb procedowania nie mógł mieć swego zastosowania.”

Z tego co mi wiadomo w różnych sądach jest co najmniej kilkadziesiąt takich spraw. Pozdrawiam, Ireneusz Wojewoda.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, z dnia 16 grudnia 2022 roku sygn. akt 185/22

Pozdrawiam. Prezes BM RP. Mario.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.