Kochamy Cię Polsko!Nie tylko 11 Listopada.

By | 11 listopada 2023

[…] Świę­ta mi­ło­ści ko­cha­nej Oj­czy­zny,
Czu­ją cię tyl­ko umy­sły po­czci­we!
Dla cie­bie zja­dłe sma­ku­ją tru­ci­zny,
Dla cie­bie wię­zy, pęta nie ze­lży­we;
Kształ­cisz ka­lec­two przez chwa­leb­ne bli­zny,
Gnieź­dzisz w umy­śle roz­ko­szy praw­dzi­we.
Byle cie moż­na wspo­móc, byle wspie­rać,
Nie żal żyć w nę­dzy, nie żal i umie­rać!
[…]

Niech żyje Polska.

Pozdrawiamy w tym pięknym dniu. Redakcja BM RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.