Zapraszamy do lektury artykułu członka Zespołu Prawnego BM RP- mec. Aleksandry Chołub.

By | 7 listopada 2023

Pełną treść artykułu znajdziecie Państwo: https://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/215-wysokosc-renty-rodzinnej-nie-podlega-ograniczeniu-z-art-24a-ust-2.html

[…] Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 27 stycznia 2022 r. oddalił odwołanie wdowy po funkcjonariuszu od decyzji z dnia 31 sierpnia 2017 roku Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, obniżającej rentę rodzinną na podstawie art. 24a ustawy emerytalnej.Od powyższego Wyroku apelację wniósł pełnomocnik Odwołującej się]…]

 […[ Sąd Apelacyjny w Gdańsku stoi na stanowisku, że należy dokonać takiej wykładni art. 15c ust. 3 i art. 24a ust. 2 ustawy zaopatrzeniowej, zgodnie z którą przepisy te nie mają zastosowania w przypadku funkcjonariusza (i osoby uprawnionej do renty rodzinnej po nim), który nie nabyłby emerytury z tytułu służby na rzecz totalitarnego państwa, a okres takiej służby jest jedynie okresem dodatkowym, nie wpływającym na nabycie prawa do świadczenia[..].

Pozdrawiamy. Redakcja BM RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.