„Serce 2021”- Akcja charytatywna dedykowana represjonowanym ustawami z 2009 i 2016r. oraz informacje z aktualnych działań Bractwa.

By | 21 listopada 2021

Kilka informacji o etapie przygotowań do realizacji „Serca 2021”.

Zebrane w tym roku środki pieniężne, pozwolą na obdarowanie pomocą rzeczową grupę sześćdziesięciu osób. Aby zachować pełną transparentność rozdziału środków pomocowych,. podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu BM RP, w którym uczestniczyli także zaproszeni goście, powołana została Kapituła Serca 2021. W skład zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie list osób, do których skierujemy pomoc, weszli:

  1. Grażyna Stec- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej BM RP.
  2. Ewa Macek- SEiRP / Wojewódzki Koordynator ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach.
  3. Sławomir Matusewicz – ZEiR SG / Prezes Związku.
  4. Jerzy Kowalewicz- ZOW SEiRP Olsztyn / Prezes.

Osoby wchodzące w skład zespołu, reprezentują środowiska, które aktywnie włączyły się w organizację tegorocznej akcji charytatywnej. Trwają negocjacje cenowe produktu i wysyłki z naszym partnerem: PACZKA Z RUSIBORZA DERDA SPÓŁKA JAWNA ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca NIP 6671770478, KRS 0000675761. Ustalono, że nasi przyjaciele z ZEiR SG otrzymają 21 zestawów/paczek. SEiRP w Katowicach 20, SEiRP w Olsztynie 10.zestawów. Listą BM RP, którą przygotowała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- Grażynka Stec, zawiera 9 nazwisk.

Bardzo dziękuję członkom Kapituły za wytypowanie najbardziej potrzebujących. Mam świadomość, że pomoc, którą oferujemy jest symboliczna. Jestem jednak głęboko przekonany o tym, że każde działanie jest lepsze niż jego brak. Poprzez realizację tegorocznego „Serca”, chcemy wykrzyczeć: nie jesteście sami. Wierzę, że w następnych latach, będziemy mogli wspomóc większą grupę naszych koleżanek i kolegów. Tak naprawdę zależy to od Waszej aktywności i determinacji. Zapraszamy do współpracy i wspólnych działań.

O szczegółach realizacji akcji charytatywnej, będziemy Was informowali na bieżąco.

Podczas dzisiejszego Zarządu, podjęta została także Uchwała o wsparciu działań ZEiR SG. Powyższe, jest kontynuacją a zarazem przygotowaniem, do wspólnych działań Bractwa i Zarządu Głównego ZEiR Straży Granicznej. Prezes Zarządu Głównego – Sławek Matusewicz, jak zauważyliście jest w kapitule akcji ” Serce 2021″ i brał udział w dzisiejszym spotkaniu.

Serdecznie pozdrawiam naszych czytelników, sympatyków i wszystkich którzy w dramatycznej próbie całego środowiska represjonowanych, potrafią dać cząstkę dobrej energii tym, którzy stracili wiarę w odmianę złego losu.

W imieniu Zarządu: Prezes- Mario.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.