Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

By | 20 marca 2023

Zapraszamy do lektury i relacji z posiedzenia, które odbyło się w Koszalinie, w dniu 18 marca 2023 roku, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Autorem informacji jest Prezes ZEiRSG Sławek Matusewicz. Oddajemy głos naszemu przyjacielowi, bardzo proszę:

W dniu 18 marca 2023 r. w Koszalinie dzięki uprzejmości Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Pana płk SG dr Piotra Boćko, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Posiedzenie od strony logistycznej przygotowali członkowie Zarządu Głównego, koledzy Krzysztof Miś i Andrzej Badowski. Od strony merytorycznej prace przygotowujące posiedzenie Zarządu Głównego koordynował wiceprezes Związku ds Organizacyjno Prawnych kol. Andrzej Budzyński we współpracy z Prezydium Zarządu Głównego Związku, przygotowując równocześnie prezentację sprawozdania Zarządu Głównego.

Zebranie zgodnie z przyjętą przez Zarząd Główny zasadą, miało charakter otwarty. W posiedzeniu wzięła udział duża grupa członków naszego Związku z Regionu Koszalin wraz z prezesem kol.Rafałem Walickim, a także Prezes Regionu Cieszyn i jednocześnie członek Komisji Rewizyjnej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych kol. Mariusz Kosmaty. Główną Komisję Rewizyjną.

Związku reprezentowali przewodniczący kol. Aleksander Wasilewski i zastępca przewodniczącego kol. Ryszard Pieczyński. Gościem honorowym posiedzenia był reprezentujący Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki Pan ppłk SG Dariusz Jarmuziewicz. Posiedzeniu wspólprzewodniczyli prezes Związku kol. Sławomir Matusewicz i wiceprezes Związku ds. Organizacyjno Prawnych kol. Andrzej Budzyński, a posiedzenie protokołował sekretarz generalny Związku kol. Andrzej Głowacki.

W czasie zebrania Zarząd Główny pochylił się nad następującymi zagadnieniami:

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydium Zarządu Głównego za roku 2022;

2. Przyjęcie sprawozdania Komitetu Fundacji Sztandaru;

3. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2023 rokiem obchodów 25 lecia Związku;

2) Uchwała w sprawie powołania Komitetu Organizacji Obchodów 25 lecia Związku;

3) Uchwała o przystąpienia do programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”na lata 2021–2025 – Edycja 2023;

4) Uchwała w sprawie zatwierdzenia zawartego porozumienia o partnerskiej współpracy w zakresie realizacji zadań i działań statutowych zawartego w dniu 15 stycznia 2023 r. w Szczecinie ze Stowarzyszeniem Bractwo Mundurowe;

5) Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 13/2014 Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z dnia 6 września 2014 r. w sprawie legitymacji członkowskich Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej;

6) Uchwała w sprawie udziału reprezentacji Związku w 50 Jubileuszowym Ogólnopolskim Górskim Rajdzie Szlakami Obrońców Granic;

7) Uchwała w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2022 i budżetu na rok 2023.

8) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego;

4. Uzgodnienie wstępnego planu obchodów 25 – Lecia Związku, uzgodnienie terminu rekonesansu i spotkania z Burmistrzem Kostrzyna nad Odrą w sprawie organizacji obchodów 25 – Lecia Związku.

5. Omówienie propozycji współorganizacji Konwencji w Katowicach „Mundurowi dla Demokracji” – wspólne przedsięwzięcie z Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Katowicach i Bractwem Mundurowym a także przy współpracy z KOD.

6. Omówienie sytuacji w FSSM – Odwołanie naszego przedstawiciela z funkcji przewodniczącego FSSM i współpraca z obecnym Zarządem, propozycja zmiany rekomendowanego przedstawiciela ZEiRSG w Zarządzie FSSM.

a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany rekomendowanego przedstawiciela ZEiRSG w Zarządzie FSSM.

7. Omówienie poparcia dla inicjatywy zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Renta Wdowia”.

W przerwie całodziennego posiedzenia wynikającego z konieczności poddania dyskusji wielu poruszanych jakże istotnych spraw dla naszego środowiska, które przedstawiłem w powyższych punktach miały równiż miejsce uroczystości o charakterze patriotycznym: W godzinach południowych, wykorzystując przerwę w obradach, członkowie Zarządu Głównego Związku w asyście i przy udziale biorących udział w posiedzeniu gości i członków Regionu Związku w Koszalinie złożyli wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze opatrzone logo Związku przed obeliskiem upamiętniającym „Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Pracowników Polskich Formacji Granicznych Strzegących Granic Niepodległej Polski”. Obelisk wraz z umieszczoną na nim tablicą został ufundowany i odsłonięty w roku ubiegłym z inicjatywy Regionu ZEiRSG w Koszalinie.

Posiedzenie Zarządu Głównego zakończyło w dniu następnym ważne dla nas wydarzenie. W Szczecinku na cmentarzu komunalnym odwiedziliśmy miejsce spoczynku naszego poprzedniego Prezesa śp płk SG rez Marka Meszyńskiego, któremu oddaliśmy należny szacunek składając wiązankę kwiatów i zapalając znicze opatrzone logo Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Sprawozdanie z działalności Związku za roku 2022 w formie prezentacji, po dokonaniu uzupełnień wynikających z dyskusji poprzedzającej jego przyjęcie zostanie opublikowane na stronie http://www.emeryci-sg.org.pl/ a podjęte uchwały będą opublikowane w zakładce: http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/uchwaly-zg/.

Pozdrawiamy naszych przyjaciół i „rozsyłamy światu”.

Redakcja BM RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.