Tag Archives: Informacje bieżące

Informacja Przewodniczącego Zespołu Prawnego Stowarzyszenia Bractwo Mundurowe RP.

Inauguracja pracy Zespołu Prawnego Bractwa. Słow kilka od Przewodniczącego ZP BMRP- dr hab.,prof UP Grzegorza Krawca. Zapraszamy do lektury.

ZWIĄZANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ.

Zapraszamy do lektury artykułu naszego kolegi- Ireneusza Wojewody. Dziękujemy za ciekawy i inspirujący tekst. Prosimy o komentarze. Decyzje o przyznaniu prawa do emerytury lub renty, ustalające wysokość tych świadczeń oraz decyzje o ich rewaloryzacji są decyzjami administracyjnymi. Jednakże, w przeciwieństwie do innych decyzji administracyjnych, odwołanie od decyzji organów emerytalno-rentowych rozpatrywane jest przez sądy powszechne, a nie sądy administracyjne.… Read More »

Wzór Wniosku o rozpatrzenie sprawy poza kolejnością wpływu apelacji.

Poniżej udostępniamy wzór wniosku do wykorzystania- autor członek zespołu prawnego Ireneusz Wojewóda. Dziękujemy Irku. Proszę korzystać. Pozdrawiamy: Redakcja BM RP.

Widzicie ludzi i rzeczy nie takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi wy jesteście.

Jak co miesiąc, skonsumowałem numer 153 Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego. Nie ukrywam, że lubiłem lekturę tego biuletynu. Po pierwsze dlatego, że mogłem z pozycji czytelnika, spojrzeć na problemy środowiska i moje własne, z innej perspektywy. Po drugie, co nie mniej istotne, pośmiać się z natężenia emocji i misyjności przekazu, którym targani są co niektórzy autorzy publikowanych tam tekstów. Mam… Read More »

Do trzech razy sztuka.

Zapraszamy do lektury artykułu Irka Wojewody: To przysłowie, mądrość ludowa, może być interpretowane w ten sposób, że trzecia próba czegoś będzie zapewne udana, za trzecim razem może się wreszcie powieść albo, że coś może się udać tylko dwa razy, a za trzecim już nie. Na początku praktykant mówił „do trzech razy sztuka”, potem „nie od razu Kraków zbudowano”,… Read More »

Rola Zakładu Emerytalno-Rentowego w złej praktyce, przy zastosowaniu tzw. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku. Artykuł obowiązkowy, dla tych z nas, którzy odchodzili ze służby, po wprowadzeniu bezprawia legislacyjnego.

W debacie publicznej, prowadzonej przede wszystkim na forach tematycznych, dotyczących ustawy represyjnej, ale także na oficjalnych stronach organizacji emerycko-mundurowych, toczył i toczy sie spór, czy ZER realizował jedynie ” prawo”, czy też uczestniczył w systemie bezprawia. Poniżej udostępniam, notatkę członka Zespołu Prawnego Bractwa- Irka Wojewody. Osobiście nigdy, nie miałem wątpliwości, że ZER działajac ” nadgorliwie” i łamiąc procedury… Read More »

Formalizujemy to co trwa od trzech lat.

Od trzech lat, wspólnie z naszymi przyjaciółmi ze środowiska WOP/SG, prowadzimy wspólne działania i realizujemy projekty pomocowe. Zaprzyjaźniliśmy się w walce o nasze prawa. Połączyła nas determinacja w przeciwdziałaniu barbarzyństwu rządzących. Teraz nadszedł czas na sformalizowanie naszych więzi. Jestem szczęśliwy, że mogę opublikować tekst porozumienia zawartego pomiędzy ZG ZEiRSG i Bractwem Mundurowym RP. To czyni nas silniejszymi. Jestem… Read More »

Nowy Członek Wspierający Bractwa.

Chcemy poinformować, że gen bryg. Biura Ochrony Rządu – Paweł Marian Bielawny został Członkiem Wspierającym Bractwa. To świetna wiadomość dla Bractwa i środowiska skupionego wokół nas. Witamy w Bractwie Paweł. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Bielawny Pozdrawiamy. Redakcja Bractwa Mundurowego RP.

Zespół zadaniowo konsultacyjny[ zespół prawny] rozpoczyna działanie.

Informacja bieżąca Bractwa: Redakcja BM RP. Pozdrawiamy.

Do wykorzystania.

Mł. insp. w st. spocz. Ireneusz Wojewoda, przesłał do nas Skargę Kasacyjną sugerując, aby jej treść udostępnić represjonowanym w celu ewent. wykorzystania. Pomimo tego, że kasacja dotyczy indywidualnego przypadku, jej duże fragmenty mają wydźwięk ogólny.W ocenie prawników współpracujących z Bractwem, skarga jest napisana zgodnie ze sztuką i może wyznaczać ramę skarg kasacyjnych, pisanych przez prawników reprezentujących represjonowanych.W związku… Read More »